none
Revisoreksport RRS feed

Alle besvarelser

 • Her kan der eksporteres informationer til revisoren. Revisoren kan så indlæse
  den udlæste eksport i sin C5 i en kassekladde ved hjælp af funktionen Revisor import i kassekladden.

  Når menupunktet Funktioner/Revisor import
  vælges i kassekladden åbnes en browser, hvori der skal angives hvilken
  fil der ønskes importeret samt placeringen af denne.

  Filer der er eksporteret under menupunktet Finans/Periodisk/Udfyld årsregnskab/Revisor eksport
  kan således importeres til kassekladden ved hjælp af dette menupunkt i
  kassekladden.

  Ved hjælp af disse to menupunkter er det muligt at importere og eksportere
  informationer til brug ved f.eks. udarbejdelse af årsregnskab til/fra revisoren.

   Ved udlæsning af eksporten til revisoren udlæses finansposter,
  finanskartoteket og momskartoteket. Det er naturligvis muligt at angive
  afgrænsninger på periode m.m.

  Ved importen i kassekladden indlæses finansposterne til kassekladden, og
  samtidig er det muligt at få opdateret finanskartoteket og momskartoteket med
  nye konti. Hvis virksomheden f.eks. har oprettet nye konti eller momskoder i
  årets løb, kan det vælges at opdatere disse automatisk i forbindelse med
  importen, så revisoren og kunden altid har samme kontoplan.

  Hvis der i forbindelse med revisor eksporten er medtaget primoposteringer,
  skal der i feltet Primo/Ultimo-Bilagsnummer
  indtastes et bilagsnummer anderledes end 0, såfremt disse primoposter
  skal bogføres via kladden.

  Årsagen hertil er, at primoposter i C5 har bilagsnummer 0, men fra
  kassekladderne kan der ikke bogføres bilag med bilagsnumre = 0.

  12. september 2012 10:07