none
Administrationsgebyr ved rykker 1 RRS feed

 • Spørgsmål

 • Er det lovligt at tilføje et administrationsgebyr på kr. 300,- oveni et rykkergebyr, ved fremsendelse af rykker 1, og samtidig ha gebyr på fremsendelse af rentenota?

  Hvis ja, hvor tilføjes administrationsgebyret?

  14. november 2013 07:59

Svar

 • Hej C5hjd,

  ---> (Lidt om betalingsbetingelser)

  Betalingsbetingelser
  Pr. 1. marts 2013 trådte nye regler om betalingsfristers længde i kraft.

  Reglerne betyder, at der nu sættes grænser for, hvor lange betalingsfrister man kan aftale i standardvilkår, ligesom mulighederne for at aftale længere betalingsfrister end 60 dage begrænses.

  De nye betalingsregler betyder, at det offentlige fremover skal betale sine regninger inden 30 dage. Denne frist kan ikke forlænges.

  I erhvervsforhold mellem virksomheder er reglerne, at man kan aftale op til 30 dages betalingsfrister i standardvilkår. Ønsker man længere betalingsfrister end 30 dage, skal dette udtrykkeligt aftales mellem parterne, dvs. vilkåret om en længere betalingsfrist end 30 dage skal fremhæves i aftalen.

  Hvis der måtte ønskes længere betalingsfrister end 60 dage skal dette, ud over at være udtrykkeligt aftalt mellem parterne, kunne begrundes særligt i hvert enkelte tilfælde, ellers vil betalingsfristen blive anset for urimelig for kreditor og dermed ulovlig. Længere betalingsfrister end 60 dage er herefter begrænset til de absolutte undtagelsestilfælde.

  Reglerne om betalingsfrister gælder ikke i forhold til forbrugere. Her kan man stadig aftale præcis de betalingsfrister, man ønsker.

  I forbindelse med de nye betalingsregler er morarenten desuden blevet forhøjet, så den nu ligger på nationalbankens udlånsrente + 8 %. Rentesatsen reguleres to gange om året og kan ses på Nationalbankens hjemmeside.

  Overskrides en betalingsfrist vil kreditor desuden som noget nyt have ret til et gebyr på 310 kr. Gebyret skal dække kreditors administrationsomkostninger ved den for sene betaling og kommer oveni retten til rykkergebyret på 100 kr. pr. rykker (max. 3) samt eventuelle inkassoomkostninger, hvis kravet bliver taget til inkasso. I modsætning til rykkergebyret er det ikke nødvendigt, at kreditor sender et påbud for at være berettiget til det nye gebyr. Den blotte konstatering af overskridelsen af betalingsfristen udløser gebyret.

  ---<

  På standardudskriften af rykker kan der desværre kun udfyldes ét beløb som kommer ud med teksten 'Rykkergebyr'.


  M.v.h. René rsl@

  • Markeret som svar af C5hjd 14. november 2013 13:18
  14. november 2013 12:19

Alle besvarelser

 • Hej C5hjd,

  ---> (Lidt om betalingsbetingelser)

  Betalingsbetingelser
  Pr. 1. marts 2013 trådte nye regler om betalingsfristers længde i kraft.

  Reglerne betyder, at der nu sættes grænser for, hvor lange betalingsfrister man kan aftale i standardvilkår, ligesom mulighederne for at aftale længere betalingsfrister end 60 dage begrænses.

  De nye betalingsregler betyder, at det offentlige fremover skal betale sine regninger inden 30 dage. Denne frist kan ikke forlænges.

  I erhvervsforhold mellem virksomheder er reglerne, at man kan aftale op til 30 dages betalingsfrister i standardvilkår. Ønsker man længere betalingsfrister end 30 dage, skal dette udtrykkeligt aftales mellem parterne, dvs. vilkåret om en længere betalingsfrist end 30 dage skal fremhæves i aftalen.

  Hvis der måtte ønskes længere betalingsfrister end 60 dage skal dette, ud over at være udtrykkeligt aftalt mellem parterne, kunne begrundes særligt i hvert enkelte tilfælde, ellers vil betalingsfristen blive anset for urimelig for kreditor og dermed ulovlig. Længere betalingsfrister end 60 dage er herefter begrænset til de absolutte undtagelsestilfælde.

  Reglerne om betalingsfrister gælder ikke i forhold til forbrugere. Her kan man stadig aftale præcis de betalingsfrister, man ønsker.

  I forbindelse med de nye betalingsregler er morarenten desuden blevet forhøjet, så den nu ligger på nationalbankens udlånsrente + 8 %. Rentesatsen reguleres to gange om året og kan ses på Nationalbankens hjemmeside.

  Overskrides en betalingsfrist vil kreditor desuden som noget nyt have ret til et gebyr på 310 kr. Gebyret skal dække kreditors administrationsomkostninger ved den for sene betaling og kommer oveni retten til rykkergebyret på 100 kr. pr. rykker (max. 3) samt eventuelle inkassoomkostninger, hvis kravet bliver taget til inkasso. I modsætning til rykkergebyret er det ikke nødvendigt, at kreditor sender et påbud for at være berettiget til det nye gebyr. Den blotte konstatering af overskridelsen af betalingsfristen udløser gebyret.

  ---<

  På standardudskriften af rykker kan der desværre kun udfyldes ét beløb som kommer ud med teksten 'Rykkergebyr'.


  M.v.h. René rsl@

  • Markeret som svar af C5hjd 14. november 2013 13:18
  14. november 2013 12:19
 • Tak for super svar :o)
  14. november 2013 13:14