none
Problemer med ændringer i (faktura)skabelon (Word PDF) C5 4.3.0.127 RRS feed

 • Spørgsmål

 • Jeg har et problem med at ændre faktura-layout på min Word-skabelon som C5 skal printe til.

  F.eks. får jeg fejlene:

  Rapportmærke LineVat findes ikke på skabelonen InvoiceDK.dotx
  ...
  ...

  og

  Skabelonmærke FormNumber findes ikke som mærke i rapport CS5Invoice
  ...
  ...

   

  Er der nogen der kan hjælpe mig? Jeg prøvede i øvrigt selv at lave en InvoiceDK.dotx fra bunden, men den ville C5 om ingen omstændigheder godkende. Jeg efterlyser et par tips.

  Pft Anders

   

  PS: Hvor finder jeg de mærker henne? Hvor skal de oprettes/angives? Jeg har fundet ud af det med "bogmærker" i Word. Jeg har læst guiden Dokumentstyring og Print2Office.


  Anders, Aquatex
  27. januar 2011 13:02

Alle besvarelser

 • Hej Anders

  Du kan både finde svar på ovennævnte samt yderligere info om opsætningen af disse skabeloner i vejledningen du kan finde i pdf-format i din C5 mappe i undermappen Documentation.

  Den hedder noget a la Fachsheet om print2Office og dokukmentstyring.

  Gitte, GL consult

  28. januar 2011 06:14
 • Hej Gitte,

  Tak for dit svar. Som du kan se, har jeg allerede læst den guide du refererer til. Men i denne guide står ikke hvor jeg kan finde en komplet liste over felter. F.eks. vil jeg gerne have dynamiske felter med bank, kontonummer mv, men jeg kan ikke finde disse "bogmærker" i oversigten til f.eks. "Faktura".

  I øvrigt må jeg sige - og det har jo ikke noget med dig eller GL Consult at gøre, men hold fast hvor er C5 på det punkt utroligt gammeldags. Jeg havde forestillet mig en eller anden form for drag-and-drop á la Publisher f.eks. Evt. med en oversigt over feltnavne, hvor man så kunne "drag'e" fra.

  Et problem mere jeg har, er at jeg kun kan have samme felt ét sted på min formular. Hvis jeg nu f.eks. gerne ville have et valuta-felt flere steder, er der så nogen der kan fortælle mig hvordan man kan gøre dette? Jeg tænker på [FormCurrency]

  Og så kunne jeg også godt tænke mig et "Deres ref"-felt, men kan ikke finde det nogen steder. En programmør har lavet en standard C5-faktura til mig, hvor det lader sig gøre, men det ser ikke ud til at man kan få det i en Word-skabelon?


  Anders, Aquatex
  28. januar 2011 07:20
 • Hej Anders.

  For at starte bagfra.

  Hvis du har fået en programmør til at lave en standard C5-faktura til dig på din nuværende version, så burde denne programmør også godt vide, hvorledes at mærker virker.

  Mærket opsættes på det enkelte felt i rapporten - f.eks. SalesTableArch.YourRef (Deres ref på Ordre-kartoteket) og f.eks. ProjTableArch.YourRef (Deres ref på projekt-kartoteket). Det sker med andre ord fra udviklingsversionen C5W32c.exe (Native database) eller D5W32c.exe (SQL database) og laves i udviklingsmenuen under REP/Ret/rapportnavn - f.eks. SalesInvoice eller ProjInvoice eller hvad din C5-faktura nu hedder. På det felt hvor der står SalesTableArch.YourRef (ProjTableArch.YourRef) trykker man - når man står på feltet - F6 - og nederst står der Mærke. Gå ned og vælge Mærke og tryk Enter. Så vises der Feltmærke (auto) ...: SalesTableArch.YourRef og i næste linje Feltmærke ........: (blank). Her kan du så angive et 'mærke' eller bogmærke om du vil - f.eks. DeresRef. Så er det bogmærket DeresRef at du kan benytte i skabelonen.

  På tilsvarende måde vil der være mærker på bank, kontonummer mv.

  Det er korrekt at et felt kun kan benyttes 1 gang i en skabelon.

  Så hvis du ønsker at få vist f.eks. valuta-feltet flere gange, skal det oprettes i den interne c5 rapport (f.eks. SalesInvoice) og have tildelt hvert sit mærke. Så kan du benytte det ligeså mange gange som du har lavet mærker til. Opret evt. på samme linje ude i højre margen.

  Det vil se lidt forkert ud hvis du udskriver den interne c5 rapport til Printer/Standard Windows - men når du skriver til Printer/MS Word (MS Word PDF) er det kun mærker (bogmærker) der flyttes over i din skabelon.


  M.v.h. René rsl@
  28. januar 2011 13:53
 • Hej René,

  Det var en ordentlig omgang. Tusind tak fordi du har taget dig tid til at fortælle mig alt dette. Nu er spørgsmålet så bare om jeg forstår en disse af det.

  Det jeg spørger om, er om de felter der er oprettet i udviklingsversionen - om jeg kan bruge de mærker/felter på min word-skabelon. Indtil videre har min standard-felter heddet noget i stil med [FormText], [ReceiverAddress1] etc.

  Men de felter programmøren har oprettet i udviklingsversionen, kan jeg bruge dem i min word-skabelon? F.eks. er der "SalesTableArch.ReferenceNumber" - hvordan putter jeg den i min wordskabelon - f.eks. faktura eller følgeseddel? Jeg er ærgelig over at jeg er så dum til C5, men jeg håber at du kan gøre det pædagogisk for mig?

  På forhånd tusind tak.


  Anders, Aquatex
  31. januar 2011 10:09
 • Hej Anders.

  Hvis vi tager udgangspunkt i en standard rapport.

  Generelt/Kartotek/Dokumentstyring/Rapporter. Rapporten SalesInvoice, Dokumenttype Faktura. Klik på Rapport mærker og udskriv til skærmen.

  Side 1 - find feltet ..............15.

  Side 2 - venstre side - Mærkeformat i rapport - find 15:RecieverName.

  Side 2 - højre side - Bogmærkeformat i MS Word - udfor 15:RecieverName står der igen RecieverName.

  Altså er mærke i C5 = RecieverName (F6 på feltet SalesTableArch.Name har feltmærke (auto) SalesTableArch.Name men er tilføjet feltmærke RecieverName) og bogmærke i MS Word = RecieverName. Dette skyldes at den dokumenttype der hedder Faktura benyttes af både Ordre- og Projektmodulet, og fordi at feltmærke (auto) i ordremodulet hedder SalesTableArch.Name og i projektmodulet hedder ProjTableArch.Name har man valgt at indsætte et nyt fælles feltmærke kaldet ReceiverName. Derved kan en skabelon koblet op på dokumenttypen Faktura benyttes både fra Ordre- og Projektmodulet på samme tid.

  Generelt/Kartotek/Dokumentstyring/Dokumenttyper. Type Faktura. Klik på Skabelon og når du står på første linje (MS Word, Danske, InvoiceDK.dotx) tryk Ret.

  Nu åbnes skabelon automatisk i rette-mode.

  Du kan nu finde feltet RecieverName. Feltet findes i sidehoved fordi det nu kan udskrives på alle sider af fakturaen.

  (I MS Word 2010) Markér feltet, tryk på fanen Indsæt og tryk på Bogmærke i 'kæder', så åbnes de tilgængelige bogmærker og det aktuelle bogmærke vises.

  Her kan du så se at feltet RecieverName i skabelonen er koblet op på bogmærket RecieverName.

  Feltet i skabelonen kunne lige så godt have heddet 'Leveringsnavn' og stadig være koblet på bogmærket RecieverName.

  Prøv at finde feltet 'Rabat%'. Markér det, tryk på fanen Indsæt og tryk på Bogmærke i 'kæder'. Så åbnes de tilgængelige bogmærker igen og du kan se et betinget bogmærke: TxtDisc_IF_LineDiscPct.

  Det betyder, at feltet 'Rabat%' kun udskrives hvis du på én af ordrelinjerne har givet en linjerabat. Og feltet LineDiscPct som står lige neden under 'Rabat%' er et mærke fra C5 / Bogmærke af samme navn - nemlig felt 43:LineDiscPct.

  Du kan altså derfor selv angive feltet SalesTableArch.ReferenceNumber nyt feltmærke f.eks. KundensOrdrenummer.

  I Word skabelonen oprettet du et alm. felt f.eks. ReferenceNummer, markér feltet efter at du har skrevet det, trykker på fanen Indsæt og på Bogmærker i 'kæder', i øverste linje i Bogmærkenavn: overskriver du bare det foreslåede navn med dit mærke f.eks. KundensOrdrenummer og trykker 'Tilføj'.

  Så er feltet i C5 SalesTableArch.ReferenceNumber via mærke KundensOrdrenummer og bogmærke KundensOrdrenummer koblet sammen med feltet ReferenceNummer i Word skabelonen.

  Håber at det hjalp dig det sidste stykke på vej. 

   


  M.v.h. René rsl@
  31. januar 2011 13:45
 • Hej René,

  Der faldt nogle 10-ørere nogle steder, men jeg har stadig problemer. Det var ellers en super god forklaring du kom med, men jeg kunne desværre ikke omsætte det hele. Jeg var i udviklingsdelen og finde ud af hvad nogle felter hed, men af en eller anden årsag vil den ikke flette felterne, når den skriver til Word PDF.

  Jeg har lavet en lille film... Kan du se nogle fejl ud fra den? http://screencast.com/t/8K7PNpp4Jp

  På forhånd mange tak for hjælpen.


  Anders, Aquatex
  1. februar 2011 07:58
 • Hej Anders.

  Umiddelbart ser alting rigtigt ud.

  Jeg har selv lige prøve at lave det som du har vist i filen.

  Tilføjet feltet CompanyInfo.Email i PgFt på REP=SalesInvoice. Påført Email som feltmærke.

  Oprettet et tekstfelt Email i skabelonen InvoiceDK.dotx i sidefoden. Oprettet nyt bogmærke Email og tilføjet.

  Kontrolleret at jeg har en emailadresse påført i firmakartoteket (men det har du jo nok allerede kontrolleret).

  Genudskrevet en tidligere faktura fra ordremodulet til Printer, MS Word PDF.

  Og så kom det fint med.

  Prøv evt. at arbejde i skabelonen InvoiceUK.dotx - og skift sprog på ordren til Engelsk - måske det virker.

  Kan du evt. træffes på info@aquatex.dk ?


  M.v.h. René rsl@
  1. februar 2011 15:10
 • Hej René.

  Jeg er meget pinligt berørt. Meget. Jeg havde ikke helt forstået sammenhængen mellem rapporter, aktioner, dokumenttyper osv... Så det skulle jeg lige have fikset.

  Det hele ser ud til at virke som det skal nu - det er helt fantastisk. Til de almindelige smårettelser, føler jeg mig næsten hjemme i udviklerversionen. Men alligevel ét spørgsmål mere:

   

   - Hvor finder jeg linien, der på min faktura tilføjer "følgeseddel: [følgeseddelnr]" - se vedlagte video. I wordfilen finder jeg ikke noget der indikere at den skulle tage den linje med?

   

  VIDEO: http://screencast.com/t/g3aBSREva

   

  Hvis du har brug for mere, så skriv endelig. Jeg kan træffes på mine initialer @ aquatex.dk

   

  Mvh AR - (Og TUSIND tak for hjælpen - den har været uvurderlig!)


  Anders, Aquatex
  3. februar 2011 09:39
 • Hej Anders.

  Når du først laver en følgeseddel og derefter fakturerer med metode 'Følgeseddel' så udskrives linjen

  Body Inventrans.

  På feltet Følgeseddel ...: (InvenTrans.PackingSlip) er der mærket LineText som ordet 'Følgeseddel' putter over i din skabelon.

  Tilsvarende med feltet PackingSlip (InvenTrans.PackingSlip) er der mærket PackSlp som værdien 'Følgeseddelnr' putter over i din skabelon.

  Og endelig feltet #QtyDecimals(Qty) (#QtyDecimals(Qty) er der mærket LineQty som værdien 'Antal leveret på følgeseddel' putter i din skabelon.

  Hvis du slet ikke vil have nogle af felterne fra denne linje over i din skabelon, kan du vælge at skrive Return 0 i kolonnen lige efter Body Inventrans (Linje-kørsel, hvis der står noget vises <<).

  Jeg kan se i din video at du i forvejen ikke benytter feltet _Date (InvenTrans.Date) med mærket LineDelivery så jeg tror sagtens at du kan lave Return 0 som linje-kørsel.

  Eller du kan fjerne mærkerne fra disse 3 felter.

  Og selv tak.

   


  M.v.h. René rsl@
  3. februar 2011 15:20
 • edit: PROBLEM LØST! (grunden til at jeg ikke fik mit ReferenceNumber ud på SalesInvoice var at jeg havde sat feltet i en linie med <<)

  Hej René,

   

  Jeg begynder at spekulere på om du mon har en doktorgrad i C5? ;) Det du foreslog med Return 0 Virkede selvfølgelig. Nu har jeg en anden problemstilling, som driver mig til vanvid - jeg kan ikke komme ud af den.

  Jeg bruger f.eks. SalesInvoice og SalesPackingSlipNoPrice (SPSNP) . På SPSNP får jeg fint min SalesTableArch.ReferenceNumber ud på min Word/PDF følgeseddel, men når jeg bruger selvsamme SalesTableArch.ReferenceNumber i SalesInvoice , virker det bare ikke. Der er noget jeg overser et sted. Og netop Rekv.nr (ReferenceNumber) er vigtig for mig. Desuden synes jeg det virker ulogisk at ReferenceNumber hedder "Ordre" i min GUI?

  Kan du endnu engang hjælpe?

  Jeg skylder vist allerede et par tusinde og lidt rødvin ;)

  mail: ar#SNALBELA#aquatex.dk

   

   - Anders


  Anders, Aquatex
  4. februar 2011 08:21