none
Aftale mellem DA og LO om eFeriekort RRS feed

 • Generel diskussion

 • Aftale mellem DA og LO om eFeriekort

  Der er den 14. december indgået en aftalen mellem DA og LO, der skal sikre en bedre introduktion af feriekortet, således at så mange lønmodtagere som muligt benytter eFeriekort. Der er enighed om, at det derfor vil være hensigtsmæssigt, at bl.a. introduktionen af eFeriekort kan ske enten

  1)    via et samtykke fra lønmodtageren om, at vedkommende bruger e-Boks til eFeriekort eller

  2)    kollektivt ved, at der via kollektiv aftale på et område er aftalt brug af eFeriekort eller via lokalaftale på en virksomhed træffes aftale om, at alle medarbejdere overgår til eFeriekortet

  Den enkelte lønmodtager kan dog altid meddele, at vedkommende ikke længere ønsker at benytte eFeriekort. Det gælder også selv om aftalen er indgået via en kollektiv aftale eller en lokalaftale.

  Virksomheden skal være opmærksom på, at aftalen alene vedrører hvorvidt eFeriekort må lægges i e-Boks. Det ændrer således ikke på, hvorvidt feriekort skal underskrives af den nuværende arbejdsgiver eller ej.

  14. december 2010 21:51

Alle besvarelser

 • Hej Stinne

  Tak for ovennævnte orientering. Ved du, om det er meningen, at virksomheden sender ALLE feriekort til ACF uanset om medarbejderen har en e-Boks eller ej, eller skal virksomheden kun sætte Feriekorttype FH1 eller FH2 på de medarbejdere, der positivt har tilkendegivet, at de har en e-Boks (er markeringen virksomhedsrelateret eller medarbejderrelateret)? Ved du tillige, om der er problemer i, at virksomheden samtidig med eFeriekort til ACF også udskriver og afleverer feriekort på formular som før - der vil jo så eksistere 2 feriekort?

  Mvh

  Hanne Dalå

  15. december 2010 05:06
 • Hej Hanne,

  De virksomheder der er medlem af en organisation under DA skal indberette til ACF for alle medarbejdere der holder ferie med feriepenge. Det vil sige at der skal ikke indberettes for medarbejdere der holder ferie med løn. Dette kunne være funktionær.

  Der er fire mulige Feriekorts koder. Alle fire typer kode skal indberettes til ACF. Og virksomheden kan godt have både type FH1 og FH4 medarbejder, men ikke på samme medarbejder. Når der skiftes type fx. hvis man var en type FH3 også fratræder skal der ændres FH kode på medarbejden inden den sidste eFeriekort fil sendes ind. Så vil medarbejden stå som fx. FH2 i ACF hvis det er det man har ændret vedkommende til.

  FH1 og FH2 bruges til de medarbejdere der ønsker feriekort tilsendt til deres e-Boks, FH1 kan underskrive direkte i e-Boks, FH2 skal udskrive og underskrives af nuværende arbejdsgiver.  

  FH3 Denne kode angives, når der ikke udstedes feriekort for nuværende medarbejdere, fordi den pågældende virksomhed, i henhold til overenskomsten eller anden aftale, har ret til at udbetale nettoferiepenge til nuværende medarbejdere uden at der udstedes feriekort. Dette kunne være fordi man holder styr på afholdt ferie / rest ferie på bundlinjerne på medarbejdere der er ansat i firmaet. Fratræder en sådan medarbejder, skal der skiftes kode til FH1, FH2 eller FH4.

   

  FH4 Denne kode angiver, at medarbejderen skal have udskrevet et af de af DA udarbejdede standardferiekort, som allerede kendes fra i dag. Af sikkerhedsmæssige årsager, er det ikke tilladt at benytte en pdf-fil til dette brug, det skal være det originale feriekort, der benyttes, og som stadig vil kunne bestilles hos den pågældende arbejdsgiverorganisation.

  Mvh

  Stinne

   

  17. december 2010 09:08
 • Hej stinne

  Tak for svar - jeg blev efterfølgende lidt klogere, idet jeg har fået oplyst, at der ved indsendelse af fil skal svares på, om virksomheden ønsker eFeriekort videresendt til evt. e-Bokse. Det er jo ikke let, når hjemmesiderne måske endnu ikke er klar - det tager en krig at få adgangskoder, så evt. test/forsøg/kig er endnu ikke muligt for virksomhederne.

  Mvh

  Hanne

  20. december 2010 09:32