none
Kontrol af betaling RRS feed

 • Spørgsmål

 • Jeg er blevet bedt om at lave en kontrol at betalinger i C5-2012. Når jeg kigger i tabellerne er der ingen logisk sammenhæng mellem invoicenumber og der hvor betaling er noteret.

  Er der en logisk sammen hæng mellem faktura og betaling, og hvilke? Jeg er ikke regnskabs kyndig med dB programmør. Grunden til vi ikke laver det i C5 men direkte på databasen er at vi gerne vil lave et mail system som giver vores sælger besked når en regning ikke er betalt.

  Håber I kan give et prej.

  11. september 2017 06:17

Alle besvarelser

 • Hej Boje_npt

  Den logiske sammenhæng er i CustTransSettle.

  Her køres et udligningsspor.

  Så vidt jeg husker peges der på alle de poster (CustTrans) der indgår i en udligning - dvs. der peges på posten med RefRecID og sammenhængen mellem CustTransSettle er at de har samme Transaction. Bemærk at en udligning kan være ophævet igen - deraf feltet Cancelled. Der kan også være deludlignet (deraf beløbsfelterne) osv.

  En simplere fremgangsmåde for dig kunne være blot at kigge på Open-feltet på CustTrans - her får du at vide om en post er åben (= ikke fuldt udlignet) eller ej (= fuldt udlignet).

  PS: RefRecID er egentligt en peger på RecID, men det er det samme som Løbenummer på SQL-databasen. Transaction kan du blot betragte som et unikt nummer der hægter posterne i CustTransSettle sammen.


  MVH gsl@systemconnect.dk Se også: http://blog.systemconnect.dk/


  • Foreslået som svar af Gert Lynge 11. september 2017 06:28
  • Redigeret af Gert Lynge 11. september 2017 06:29 PS med lidt yderligere hjælp
  11. september 2017 06:28