none
Fejl i bank beholdning RRS feed

  • Spørgsmål

  • Efter breakdown på harddisk er C5 2012 geninstalleret, alt er efter bogen indtil jeg når bilag 136.

    Nu passer bankbeholdningen ikke længere, C5 modregner nu beløbet eksklusiv moms.

    Der er markeret købsmoms som aktiv på begge konti, bogføres momsen også.

    Hvor i opsætningen går det pludselig galt?


    26. juli 2015 11:23