none
Visning af filer i extern program uden at C5 mister "focus" RRS feed

  • Spørgsmål

  • Jeg har en udfordring hvor jeg gerne fra C5 vil vise PDF-filer i et externt program. Det kan man også godt men hvis jeg eks. har en liste af records i en tabel og hver gang jeg skrifter record så skal den vise en PDF-fil i et andet program, så skifter ”focus” til det andet program og jeg skal bruge Alt-Tab for at komme tilbage til C5…. !!!! hvordan får jeg C5 til at beholde ”focus” ???

    Jeg har forsøgt med diverse cmd-kald og med cmd-kald til et link som kører minimeret men lige meget hjælper det…. ;(……

    12. januar 2012 10:48

Alle besvarelser