none
Microsoft Dynamics C5 2012 Løn RRS feed

  • Generel diskussion

  • Tilføjelse til Årsafslutning 2019

    Hvis virksomheden har søgnehelligdags beløb, der bliver beskattet i forbindelse med årsskifte, og dermed indgår i am-indkomst eller A-indkomst, men ikke bliver udbetalt før engang i det nye år, skal disse indberettes til eIndkomst i record 6001 med en kode 0248.

    Så skal der rettes på systemparameteren Ferie SH netto, der har der hidtil stået Tælleværk 5373 dette retter man til Tælleværk 5361 så det er brutto beløbet der indberettes til eIndkomst.


    Kind regards Ole Kyhl [MSFT] When responding to posts, please "Reply to Group"; via your newsreader so that others may learn and benefit from your issue. This posting is provided "AS IS; with no warranties, and confers no rights.

    13. december 2018 10:48