none
Udskrift af bank RRS feed

Alle besvarelser

  • Du må være mere pressis i din spørgen.

    Hvis du mener under Finans / Periodisk / Bankafstemning / lokal / Udskriv.

    Hvis du mener en kontospec for bankkontoen så Finans / Rapporter / Periodisk / Kontospecifikation.

    hvis det er en udskrift af posteringer på din netbank må du spørge din bank.

    12. september 2014 12:23