none
Der er kommet nye satser til DA-Barsel pr. 01/10 2017 OPDATERET RRS feed

 • Generel diskussion

 •  Disse satser ændres under løn/Tilpasning/Beregning/Opsætning på fanebladet satskoder.

  1. Start med at korriger satskode 8050 DA-Barsel, max. Bidrag fra 786,- til 876,-. Husk at sætte slut dato og ny periode (1/10 2017) (tilføjelse i forhold til tidligere)
   Sats kode 8050

  2. Efterfølgende rettes Satskode 8051 DA-Barsel Måned, Timer
  3. Sæt slut dato på de satser der allerede er oprette
  4. Opret en ny periode fra 1/10 2017 og opret de kriterier som vist nedenfor.

  Satskode 8051

  Det samme gør sig gældende for Satskode 8052 og 8053, som skal oprettes, og se ud som illustreret nedenfor:

  Satskode 8052

  Satskode 8053


  Kind regards Ole Kyhl [MSFT] When responding to posts, please "Reply to Group" via your newsreader so that others may learn and benefit from your issue. This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights.


  5. oktober 2017 09:19