none
Ændring i måden at rentetilskrive på RRS feed

 • Spørgsmål

 • Hvad er årsagen til, at der i nyeste version 4.4.1.303 er ændret i måden, hvorpå man tilskriver renter.

  Tidligere kunne man vælge, om man ville tilskrive ukritisk eller gennemgå hver post. Ved sidstnævnte valg kunne man ved ALT+F1 få kundens posteringer op og hurtig tage beslutning om, hvorvidt renten skulle tilskrives.

  Nu skal man fra rentekladden over i Deb/Kart for manuelt at slå kunden op og herefter checke posteringerne.
  Det er et helt unødigt stykke ekstraarbejde, som nu skal udføres og som får kunne klares lynhurtigt.

  Jeg troede, at opdateringerne bl.a. gik ud på at gøre tingene bedre.....

  11. april 2013 12:49

Alle besvarelser

 • Dette er By design, idet vi fandt det meget lidt intuitivt at renteberegningen startede med at fremvise Debitor kartoteket og vi fandt det ikke relevant at der fremkom en boks med forfalden saldo og rentebeløbet, hvor det var muligt at vælge om der skulle tilskrives renter. Oplysningen om forfalden saldo og rentebeløb fremgår nu på notatet på renteberegningslinjen og det er muligt at undlade linjer til bogføring eller slette af linjer, som ikke ønskes bogført.

  Såfremt debitor parameteren ”Faktura bogføres i finans” er sat til ”Nej” vil feltet ”Bekræft hver” stadig være synligt i renteberegnings formen.

  Vi gør opmærksom på at det ved hjælp af Ctrl+Alt+F4 eller Højre klik – Hovedkartotek  i feltet Konto er muligt at gå til Debitor kartoteket.

  Vi vil dog overveje til næste version at indføre muligheden for ved en måske simplere måde at kunne se debitor posteringer fra rentekladden, hvis dette er et udbredt ønske.


  Med venlig hilsen Anette Jørgensen [MSFT]

  15. april 2013 09:21
 • Hej Anette

  Tak for svar.

  Jeg fandt det noget mere fleksibelt, at jeg selv kunne vælge, om rentetilskrivningen skulle ske ukritisk eller ved gennemgang af hver debitor.
  Med ændringen sker rentetilskrivningen ukritisk og jeg skal efterfølgende slå op for at checke, om jeg ønsker renten tilskrevet på den enkelte debitor.

  Det giver mulighed for fejl, da det er let at overspringe en linje. Den tidligere model havde et pop-up vindue, hvor jeg kunne tage stilling til med det samme, om renten skulle tilskrives med muligheden for at checke debitoren samtidig, hvis jeg havde behov for det.

  Jeg synes, at det er en super dårlig erstatning af en særdeles fleksibel metode.
  Jeg håber, at det bliver lavet om ved næste opdatering.

  mvh

  Lars

  16. april 2013 07:32