none
Vejledning til Fraværsstatistik - Microsoft Dynamics C5 2012 SP2 Lønmodulet RRS feed

  • Generel diskussion

  • Vi har frigivet en korte vejledning, som beskriver hvordan Fraværsstatistik håndteres i Microsoft Dynamics C5 2012 SP2.

    Vejledningen dækker opsætning, klargøring og brug af Fraværsstatistik og kan downloades via dette LINK, eller via Yammer Gruppen for Microsoft Dynamics C5 2012 - Classic her.


    Kind regards Ole Kyhl [MSFT] When responding to posts, please "Reply to Group" via your newsreader so that others may learn and benefit from your issue. This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights.

    19. september 2017 11:44