none
Tilretning af faktura layout RRS feed

  • Spørgsmål

  • Hej

    Har netop hentet et faktura layout. Jeg skulle gerne kunne rette på bl.a. skriftstørrelse, da hele firmanavnet ikke kan stå på fakturaen. Kan det ændres og i givet fald hvordan?

    22. oktober 2011 13:11

Alle besvarelser