none
Konjunktur statistik efter opdatering af DA´s indberetnings hjemmeside. RRS feed

  • Generel diskussion

  • Nedenstående er kun aktuel såfremt man har C5 på SQL. Dette kan kontrolleres ved at klikke på Hjælp i top baren, og Om Microsoft Dynamics C5.

    Får man en tilbagemelding fra DA/DS vedr. fejl på konjunktur/struktur statistik, kan dette skyldes man har oprettet en DA/DS Arbejdsstedskode hvor der ikke er nogle medarbejdere tilknyttet.

    Der må gerne være en arbejdsstedskode oprettet med blank i DA og DS arbejdsstedkode, men der skal ALTID være et produktionsenhedsnummer på arbejdsstedet, og der skal være medarbejdere tilknyttet arbejdsstedet hvis den er oprettet med blank (nul) i felterne DA og DS. Dette er kun et problem der vedr. SQL versioner.

    Dansk Arbejdsgiverforening fortæller at indberetningerne vil blive håndløftet gennem systemet, men de vil gerne have, at fejlene minimeres. DA oplyser at de har strammet op på valideringen, hvilket også betyder, at filer, hvor Produktionsenhedsnummer mangler på arbejdsstedskode, vil blive afvist.

    7. marts 2013 10:25

Alle besvarelser