none
Dan primoposteringer nulstiller ikke tidligere år RRS feed

 • Spørgsmål

 • Der synes at være en fejl i C5 version 2010, der opstår når funktionen "Dan primoposteringer" udføres.

  Selve primoposteringerne bliver dannet, men på billedet Finans > Kartotek > Kontoplan bliver driftssaldi fra tidligere år ikke nulstillet. På statuskonti vises det rigtige på selve statuskontiene, men saldiene tælles med to gange på sumkonti der opsummerer statuskonti. Alle beløb bliver derimod vist rigtigt når der laves balancerapporter. De forkerte beløb ses i øvrigt i tabellen LedTable feltet BalanceMST.

  For at udelade muligheden for at årsagen ligger i maskinen, der har WIN 7 64 bit, eller skyldes at C5 har været brugt på en lidt unormal måde, er det prøvet at installere C5 på en anden maskine med WIN XP 32 bit, og med brug af en af de medfølgende kontoplaner. Dette gav helt de samme fejl. Der er i øvrigt kørt "Efterberegn perioder" flere gange på begge år uden nogen ændringer.

  Det er også prøvet at opdatere med Service Pack 1 samt den tilhørende hotfix til C5 2010. Det ændrede heller ikke noget.


  MS-ERIK
  26. oktober 2010 18:34

Svar

 • Jeg har nu selv fundet årsagen og løst problemet.

  Det viser sig at der kommer forkerte saldi i kontoplanen i C5 hvis systemdatoen ligger i et andet år end året gældende for den periode, der efterberegnes. Hvis man nu i 2010 opretter år 2011 og danner primopostering primo 2011, skal man ændre systemdatoen til en dato i 2011 for at få det rigtige resultat for 2011 inden efterberegning for et periodeinterval i 2011 foretages. Og tilsvarende hvis det er et tidligere år det drejer sig om. Systemdatoen ændres ved tryk på Ctrl+T (funktionen hedder klokken i C5's menusystem). Forklaringen er fundet i hjælpeteksten til C5.

   


  MS-ERIK
  • Markeret som svar af MS-ERIK 6. november 2010 17:28
  27. oktober 2010 14:27

Alle besvarelser

 • Har du dannet primoposter for de foregående år?

   

  27. oktober 2010 07:45
 • I første omgang blev problemet opdaget i forbindelse med oprettelse af en ny c5data fil, som derfor er oprettet med C5 2010. Derfor blev der i første omgang indlagt en åbningsbalance. Der er derefter kørt både oprettelse af nyt år, dannelse af primoposteringer i det nye år samt efterberegnet perioder. Da dette gav mærkelige saldi på kartoteksbilledet med kontoplan blev der foretaget nogle prøveposteringer, og derefter blev der endnu engang foretaget afslutning med dannelse af primoposteringer. Resultatet på kartoteksbilledet med kontoplan er, at saldi på driftskonti ikke nulstilles men fortsætter i efterfølgende år. Saldi på statuskonti er derimod rigtige for så vidt angår selve bogføringskontiene, men sumkonti medtager både forrige års saldo og samtidig også primosaldoposteringen, d.v.s. af sumkontiene viser dobbelt saldo. Endelig er det også afprøvet på en anden maskine med Windows XP for det tilfælde, at der skulle være sket noget med en af programfilerne, eller at Windows 7 64 bit skulle være årsagen.

  Det er så også prøvet at afslutte en kopi af den c5data.DAT som indeholder det rigtige daglige regnskab. Det er en gammel fil, der er oprettet i Concorde C5 for 10 år siden, men naturligvis opdateret i forbindelse med at C5 er opdateret med nye versioner. Ved at oprette et nyt år 2011 og derefter danne primoposter viste det samme problem sig. Det er kun beløb fra 2010, der ikke nulstilles. Primosaldiene i denne datafil er dannet med den tidligere C5-version.

  Bruges dataene i feltet BalanceMST i tabellen LedTable andre steder end i kontoplanbilledet? Hvis det ikke er tilfældet, kan man så rette manuelt via datamanipulation uden at noget går galt et andet sted?

   


  MS-ERIK
  27. oktober 2010 09:00
 • Jeg har nu selv fundet årsagen og løst problemet.

  Det viser sig at der kommer forkerte saldi i kontoplanen i C5 hvis systemdatoen ligger i et andet år end året gældende for den periode, der efterberegnes. Hvis man nu i 2010 opretter år 2011 og danner primopostering primo 2011, skal man ændre systemdatoen til en dato i 2011 for at få det rigtige resultat for 2011 inden efterberegning for et periodeinterval i 2011 foretages. Og tilsvarende hvis det er et tidligere år det drejer sig om. Systemdatoen ændres ved tryk på Ctrl+T (funktionen hedder klokken i C5's menusystem). Forklaringen er fundet i hjælpeteksten til C5.

   


  MS-ERIK
  • Markeret som svar af MS-ERIK 6. november 2010 17:28
  27. oktober 2010 14:27