none
C5 LØN DIS lag / C5 2012 SP1 RRS feed

 • Spørgsmål

 • Dette spørgsmål er nok mere principielt spørgsmål ...:

  Er det kun mig (os hos Lundberg Data), der savner de gamle DIS lag med lønrettelser ifm. årsafslutningen??

  For nogle år siden fik vi et DIS lag ifm. årsafslutningen.
  Den rutine er sløjfet.

  I stedet har vi fået en samlet SP1 til version 2012.
  De kunder, der er tvunget til at få nyeste LØN rettelser er altså tvunget til også at få alle andre rettelser ind nu og her.
  Det betyder vi at lidt tidspresset, når vores kunder har mange tilretninger i f.eks. ProjTable.frm og ProjInvoice.rep m.fl.
  Det bliver pludseligt til et spørgsmål om mange andre ting end de LØN rettelser, som egentlig er årsagen til vi skulle opdatere.
  Typisk er LØN kunderne jo også dem, der har flest tilretninger, idet de benytter C5 ud i alle hjørner.

  Vi kunne selvfølgelig begynde at sortere de relevante løn-rettelser ud og kun installere dem hos kunderne.
  Det kræver dog at vi meget præcist kan få at vide, hvilke rettelser det handler om.
  Det kan jo være tale om både Functions og Macroer.
  Så kunne vi vente med at installere resten af SP1.

  Er mit spørgsmål til at forstå?
  Det er ikke sikkert at nogle kan svare på det.
  Måske er der flere der har samme udfordringer og måske kunne vi sammen bede Microsoft om en bedre løsning, når vi nu ikke kan få et DIS lag.

  /Morten


  Morten Nielsen

  8. januar 2013 15:27

Svar

 • Hmm.

  Vi har kunder på både 2010 og 2012. De kunder, der er på 2012, har kostet bjerge af tid pga alle ændringerne i rapporter og macroer. 2010 kunne vi nemt lægge på som seneste hotfix uden videre, så sværere er det altså ikke.

  For os betyder det nok at vi fremover holde os en version "bagud" på vores lønkunder. Det er langt det bedste for både lønkunder, øvrige kunder og os.

  I øvrigt ville det være rigtig dejligt, hvis der blev sendt informationer ud om ændringer i macroer og macrobiblioteker. Igen denne gang var der meget store ændringer, som har stor indflydelse på hvor lang tid det tager at opdatere en specialløsning, der bruger ekisterende macroer.

  9. januar 2013 16:09

Alle besvarelser

 • Ja, spørgsmålet er til at forstå, og ja, vi har samme problem.

  I praksis betyder det hos os at vi ligger fuldstændigt underdrejede i december og starten af januar. Endnu har vi nået alle kunder, men det går ud over de kunder, der ikke har løn.

  Det går endda med kunder, der - som jeres - har en specialtilretning. Der kan vi da i det mindste opdatere den, men i år skulle vi alle rapporterne igennem, og nogle kunder har jo nemt 8-10 regnskaber med hver sit sæt rapporter. Træls og tidskrævende.

  En løsning kunne jo være at vi fik servicepack og nye versioner i januar, og så blot "lønhotfix" i december og april. Det ville betyde en kolosal lettelse. I år var løndelen jo så lille at vi kunne have nået det hele mellem jul og nytår.

  Hvad siger Microsoft mon til det?

  8. januar 2013 21:26
 • Hej Maria

  Dejligt at høre at vi ikke er de eneste, der står med travlhed op over begge ører her i december/januar.
  Du har ret - øvrige kunder kommer lidt i anden række og det kan ikke være tilfredsstillende.

  Jeg bakker op om din ide med servicepack og nye versioner i januar og så en "lønhotfix" i december og april.
  Det kunne da sprede vores travlhed lidt ud over året i stedet for at ALT absolut skal foregå i december.
  Det må da også være belastende for Microsoft at skulle gøre en hel ServicePack incl. lønrettelser klar til december.

  Ja, det er lidt spændende om Microsoft kan bakke op om den ide.


  Morten Nielsen

  8. januar 2013 22:00
 • Hej Maria og Morten

  Tak for jeres input.

  Vi har tidligere haft en dialog med vore omkring genindførelse af DIS-LAGET til lønopdateringer, og vi har fra Microsofts side afvist det grundet det ressourceforbrug DIS-laget ville afstedkomme. Lad mig gentage et lille eksemplet.

  Skulle f.eks. årsafslutningen til Microsoft Dynamics C5 v2010 for indkomståret 2012 frigives som DISLAG, skulle vi, for at opfylde vores forpligtelser overfor vore abonnementskunder frigive:

  DISLAG til v2010 NATIVE
  DISLAG til v2010 SQL
  DISLAG til v2010 HF3 NATIVE
  DISLAG til v2010 HF3 SQL
  DISLAG til v2010 SP1 NATIVE
  DISLAG til v2010 SP1 SQL
  DISLAG til v2010 SP1 HF11 NATIVE
  Og i den rigtige verden, ville vi skulle frigive et DISLAG til hver enkelt hot fix, som tidligere er frigivet - hvilket sammen med v2008 og v2012 ville få ovenstående liste til at eksplodere. Inden frigivelse, skal alle elementer testes, sikkerhedsgodkendes, og opgraderingsscenarier skal testes og beskrives for hver enkelt frigivelse.

  I som partnere skal holde styr på hvad som er installeret hos hvem, og vigtigst at den rigtige version installeres hos den enkelte kunde; men det er en helt anden historie.

  Med den fixliste som vi frigiver sammen med vores frigivelser, er det rimeligt nemt at finde de elementer, som vedrører lønnen. De rettede elementer fremgår af listen over ”Corrected elements” og løn elementer starter med ”Pay”.

  Men vi bestræber os på, og vil fremadrettet bestræbe os på, at lønopdateringer så vidt muligt frigives som ”rene” lønfrigivelser.

  Rigtig Godt Nytår.


  Kind regards Ole Kyhl [MSFT] When responding to posts, please "Reply to Group" via your newsreader so that others may learn and benefit from your issue. This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights.

  9. januar 2013 09:15
 • Hmm.

  Vi har kunder på både 2010 og 2012. De kunder, der er på 2012, har kostet bjerge af tid pga alle ændringerne i rapporter og macroer. 2010 kunne vi nemt lægge på som seneste hotfix uden videre, så sværere er det altså ikke.

  For os betyder det nok at vi fremover holde os en version "bagud" på vores lønkunder. Det er langt det bedste for både lønkunder, øvrige kunder og os.

  I øvrigt ville det være rigtig dejligt, hvis der blev sendt informationer ud om ændringer i macroer og macrobiblioteker. Igen denne gang var der meget store ændringer, som har stor indflydelse på hvor lang tid det tager at opdatere en specialløsning, der bruger ekisterende macroer.

  9. januar 2013 16:09