none
Generelle tekster RRS feed

Alle besvarelser

  • I C5 under Debitor / Tilpasning / Tekster / Ordte eller Debitor kan der skrives tekster som kommer på alle udskrifter.

    Alternetivt kan du i Ordrehovedet oprette et Notat, og når dette er oprettet udskrives det på denne kunde, du kan mærke notatet med ALT+L og pil ned, derefter trykke ALT+S og give notatet et navn,

    når du senere vil hente notatet på en anden kunde tryk ALT+N for notat og ALT+H for at hente notatet.

    Flere notater kan hentes i et notatfelt. ( Frasehukommelse )

    12. september 2011 06:51