none
CustJournal Differencer i felter. RRS feed

 • Spørgsmål

 • C5 v2012 v4.4.0.186 Hvordan opstår der periodisk forskel mellem felterne BalanceMST og ListCodeAmount

  På samme kunde kan der være fakturaer der giver ens - og andre der giver store afvigelser.

  BalanceMst = 1.260,00 og ListCodeAmount = 5.848,00  alt er kørt i DKK.

  26. juni 2012 10:45

Alle besvarelser

 • BalanceMST udviser fakturaens samlede beløb faktureret incl. moms  som er lig BalanceCur hvis alt er faktureret i danske kroner

  ListCodeAmount udviser beløbet for varer der skal indberettes under EU-salg uden moms (det tidligere listesystem) afhængig af EU-salgs koden, men dette beløb er således excl. moms

  Derudover er der så ListCodeAmountService der udviser beløbet for Ikke-varer (varetype Service eller Ingen), men ellers som ListCodeAmount.

  Det undrer at BalanceMST og ListCodeAmount er ens for nogle fakturaer dette burde kun gælde såfremt der ikke var moms på fakturaen. BalanceMST burde være højere end ListCodeAmount siden BalanceMST jo indeholder moms ellers må der være kreditering af service (ListCodeAmountService) på samme faktura.

  Er det muligt at fremkomme med en nærmere beskrivelse af linjerne inkluderet i dit faktura eksempel? 

  med venlig hilsen Anette Jørgensen [MSFT]

  27. juni 2012 12:30
 • Alt salg er uden moms, salget er til skibe i udenrigsfart, aldrig moms.

  hvis der er ydelser på fakturaen kommer disse i den højre kollonne med et negativt beløb.

  der faktureres på samme måde til debitor, men det afviger på nogle fakturaer og ikke på andre.

  Kopi af program og datafil haves.

  27. juni 2012 16:08