none
Opsætning af DA/DS Statistik i Microsoft Dynamics C5 2012 RRS feed

 • Generel diskussion

 •  

  Selvom opsætning af Statistik til Dansk Arbejdsgiverforening (DA) er overenskomstspecifikt, vil vi her (undtagelsesvis) uddybe beskrivelsen af opsætningen af DA/DS-Statistik i Microsoft Dynamics C5 2012.

  DA har strammet op på valideringen af medlemsvirksomhedernes indsendte data vedr. lønstatistikker. Det betyder, at nogen medlemsvirksomheder får deres statistikindberetninger retur, fordi DA-foreningkoder (DAK-koden) mangler eller er forkert i indberetningerne.

  Dette kan skyldes manglende opsætning af DA-Statistik, eller at man ikke er opmærksom på, at der skal foretages to forskellige opsætninger i Lønmodulet:

  • Én      for fastlønnede og
  • Én      for timelønnede.

  Det er forskellige informationer DA og Danmarks Statistik (DS) skal have for de to typer medarbejdere. Beskrivelsen er en del af vejledningen til årsafslutningen og er også beskrevet i lønbogen Løn fra A til Å.

  DAK-koden er den samme, som benyttes på eFeriekortet, kendt som FO/MO kode. En oversigt over DAK-koder kan downloades fra DA’s hjemmeside (Oversigten findes  nederst på denne side) https://indberetning.da.dk/Dokumenter/Vis/12.

  DS-Arbejdsstedskoden er for alle virksomheder blevet erstattet af Produktionsenhedsnummer (P-Nummer). Virksomhedens P-Nummer kan findes via VIRK’s hjemmeside virk.dk.

  DS-koden under opsætning af Arbejdssteder skal udfyldes med nuller (feltet er derfor blankt i nedenstående illustration).

  Har man flere forskellige overenskomster på samme adresse, skal der oprettes et antal DA/DS arbejdsstedskoder med samme adresse og P-Nummer, men forskellige DAK-koder alt efter overenskomsten (Læs mere om valg af DAK-Koder på DA’s hjemmeside via linket til DA).

  Nedenstående eksempel er fra Løn/Tilpasning/DA/DS-Statistik/Arbejdssteder:

  Illustration af opsætning af Arbejdssteder med DAK-Koder

  Husk at rettet arbejdsstedskoden på alle medarbejder.

  F1 hjælpen og lønbogen vil så vidt muligt blive opdateret med ovenstående beskrivelse ved næste frigivelse af disse.


  Kind regards Ole Kyhl [MSFT] When responding to posts, please "Reply to Group"; via your newsreader so that others may learn and benefit from your issue. This posting is provided ";AS IS"; with no warranties, and confers no rights.
  13. december 2017 17:05