none
Microsoft Dynamics C5 2012 - Løn/Ligningslovens satser og beløbsgrænser for 2018 RRS feed

  • Generel diskussion

  • Primo december offentliggjorde SKAT Satser og beløbsgrænser for 2018

    Via dette link til SKAT, hvor den "brugervenlige" version ligger.

    Samme informationer kan også finde via dette link til Ligningsloven.


    Kind regards Ole Kyhl [MSFT] When responding to posts, please "Reply to Group" via your newsreader so that others may learn and benefit from your issue. This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights.

    12. december 2017 09:41