none
Vi har frigivet hotfix 16 til Microsoft Dynamics C5 2012 SP2 RRS feed

 • Generel diskussion

 • Denne opdatering indeholder ny kerne til Microsoft Dynamics C5 2012 SP2 (C5) samt diverse applikationsrettelser af teknisk karakter.

  Microsoft Dynamics C5 2012 SP2 HF16 kernen C5 4.4.3.43 indeholder 17 rettelser til fejlrapporter, der er blevet rapporteret eller fundet i interne test siden frigivelsen af Microsoft Dynamics C5 2012 SP2 HF12 kernen C5 4.4.2.542. Microsoft Dynamics C5 2012 SP2 HF16 kernen C5 4.4.3.43 er baseret på Visual Studio 2013 C++ compileren, hvilket er en opgradering i forhold til Visual Studio 2010 C++ compileren, som er blevet brugt i de seneste år. Denne nye kerne udgør således en ny kernegeneration, som et led i bestræbelserne på at fremtidssikre C5 kernen, så C5 vil kunne køre problemfrit så længe som muligt, efter at supporten af C5 ophører 8. januar 2019.

  Liste over rettede applikationselementer er indeholdt i dokumentet Installation_Guide_C5_2012_SP2_HF16.pdf.

  Fixliste til både kerne og applikation er indeholdt i dokumentet Kernel_Newsletter_C5_4.4.3.43.pdf.

  Husk at kernen skal startes med -t ved første opstart jf. installationsvejledningen.

  PartnerSource samt CustomerSource siderne, som indeholder en oversigt over alle Microsoft Dynamics C5 2012 frigivelserne efter Service Pack 1, inkl. dette Hotfix, er under opdatering (forvent ca. en til to arbejdsdage). siderne kan efterfølgende findes via disse links:

  PartnerSource                           Link

  CustomerSource                        Link


  Kind regards Ole Kyhl [MSFT] When responding to posts, please "Reply to Group" via your newsreader so that others may learn and benefit from your issue. This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights.

  11. maj 2017 17:07