none
Microsoft Dynamics C5 SP2 - Feriepengeinfo overgang efter ACF RRS feed

  • Generel diskussion

  • Der er så småt gang i migrering fra ACF til Feriepengeinfo. Det er vigtigt at alle data i ACF er stemt af inden data bliver flyttet til Feriepengeinfo. Se vedhæftede vejledning

    Find vejledningen på Dyn C5 2012 - Classic Yammer siden Feriepengeinfo efter ACF

    Kind regards Ole Kyhl [MSFT] When responding to posts, please "Reply to Group"; via your newsreader so that others may learn and benefit from your issue. This posting is provided "AS IS; with no warranties, and confers no rights.

    11. september 2018 17:05