none
Import af ordregrundlag RRS feed

Alle besvarelser

 • Da du ikke skriver hvilken version af C5 du bruger, kan jeg skitsere et par muligheder.

  1. du kan danne ordren som en e-mail og indlæse den i Ehandel daglig, kræver tilkøb af Ehandel 1.

  2. programmere en import af ordrehoved og ordrelinier, kontakt programmør.

  3. opret ordrehoved og derefter via Generelt /Tilpasning / Klade import/eksport at importere linierne evt. til Ordre / Dagligt / Kladde. (Kun i 2012)

  12. juni 2012 16:56
 • eHandel eller programmør, der kender C5.

  Der skal laves et par særlige kartoteker til indlæsning, og så videre derfra til C5. Meget kode i C5 ligger i skærmbillederne og kald til kørsler fra skærmbilleder, så man kan ikke bare "hælde ind" i databasen.

  12. juni 2012 18:00
 • Hej Bjarne

  Ved ikke om du kan bruge dette input, men jeg har sat en C5 op, så den kan kan modtage order fra et eksternt system.

  Et eksternt system danner en fil med alle ordrelinierne (hver linie indeholder kontonummer, ordrenummer og oplysninger til varelinierne - herunder pris pr. stk og antal. Liniens pris beregnes ved importen som antal x pris - C5´s rabatsystem anvendes IKKE). Filen dannes som en CSV-fil.

  Det eksterne system, hvor også kundeoprettelser og -rettelser foregår, danner også en fil med de debitorer, der enten er nyoprettet eller ændret.

  Ved indlæsning i C5 hentes først filen med debitorer og checker for enten opdatering eller nyoprettelse.

  Dernæst hentes selve ordrefilen ind i et dertil oprettet kartotek og herfra oprettes ordrehoveder og ordrelinier via XAL-kørsler.

  Kunden laver mellem 30 og 60 fakturaer om dagen, så det er en stor lettelse i hverdagen. Vi har også via XAL dannet en kørsel, så hele ordrer kan lægges sammen til éen ordre (Flyt alle linier fra ordre nr. 55555 til ordre nr. 66666).

  Det hele er egentlig meget simpelt og det har kørt i snart 2 år. Det kunne endda løftes med op fra version 4 til 2012 uden problemer.


  • Redigeret af Mikkel NH 22. juni 2012 07:08 Præcisering vedr pris/rabat
  13. juni 2012 11:17
 • C5 besidder desværre ikke et API og som udgangspunt er det ikke forsvarbart at pushe en ordre ind ude fra ved at skrive direkte i tabellerne, uden om systemets forretningslogik.

  En farbar vej er således (som nævnt af andre) at programmere en import-kørsel med C5's egen logik, hvor indbyggede funktioner og macroer benyttes i videst mulige omfang og på den måde tilsikrer at en valid ordre oprettes. Et springende punkt er f.eks om du kommer med en fiks og færdig pris eller om man skal en tur omkring pris/rabat-kartoteket for at finde den korrekte pris eller rabat.

  De fleste C5-partnere har erfaring i dette og burde kunne hjælpe uden at det koster spidsen af en jetjager.

  18. juni 2012 20:37