none
Not receiving email notices from forum RRS feed

 • Question

 • Hello Brent,

  I'm not receiving email notices, is the system still having issues or is there an email address I should whitelist in my spam filter? I submitted a new post last week which was replied to the day after, April 13th, I did not receive an email notice.

  Thank you.

  Friday, April 15, 2011 11:54 PM

Answers

 • We're looking into this. No known downtime on alerts that I'm aware of, but we'll look into it.

  Community Forums Program Manager
  Tuesday, April 19, 2011 1:46 AM
  Answerer

All replies

 • No known issues at the moment. We had the home pages blow up for a while today but that's fixed, it shouldn't have impacted alerts or anything.

  Please see if this http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en-US/reportabug/thread/3ae7ce1e-d033-43fb-8876-dd5ec58ebdec helps.


  Community Forums Program Manager
  Saturday, April 16, 2011 4:51 AM
  Answerer
 • Hello,

  I've the same problem. I answer a thread yesterday at 11:45 AM, then some other user reply the question but I haven't recive notification email. I've recive only last 2 of 4 emails this morning at 11:20 AM.


  Nicolò Zilio
  Personal blog: http://nicolozilio.wordpress.com/(With technical articles)
  Personal Web site: http://nicolozilio.altervista.org/
  Monday, April 18, 2011 11:59 AM
 • We're looking into this. No known downtime on alerts that I'm aware of, but we'll look into it.

  Community Forums Program Manager
  Tuesday, April 19, 2011 1:46 AM
  Answerer
 • Hello Brent,

  I am receiving the forum alerts now, thank you for your attention.

   

  Monday, May 9, 2011 11:15 PM
 • Is this a problem again? I'm not recieving emails from the (SSIS)forum...
  Please mark the post as answered if it answers your question | My SSIS Blog: http://microsoft-ssis.blogspot.com
  Tuesday, June 28, 2011 6:47 AM
 • >Is this a problem again?

  It certainly is for me - I haven't received *any* email
  alerts in almost a week. I should have received several
  from different forums - including this one.

  I reported it last week in this thread:

  http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en-US/reportabug/thread/701fd1c2-9ef3-4847-9ff4-deb5a602e7a6

  So far nothing appears to have been done about it.

  - Wayne
  Wednesday, June 29, 2011 5:05 AM
 • I also did not receive e-amil alerts for my threads from last three days.
  • Proposed as answer by Jiří Janata Sunday, July 3, 2011 7:26 PM
  • Unproposed as answer by Jiří Janata Sunday, July 3, 2011 7:26 PM
  Sunday, July 3, 2011 7:24 PM
 • Ahoj,

  a jseš k těm tématům přihlášený ( k odběru)? Já s údivem zjistil, že defaultní možnost je nebýt přihlášen k tématu, na které odpovídám. A nastavení to mám správně...

  _______________________________

  Hi,

  and are you logged on those themes? I was surprised to find that the default option is not logged on theme to which I placed answer. And I have all setting OK...

  Sunday, July 3, 2011 7:27 PM
 • Czech:

  Ano jsem.

  Live Alerts nastaveny správně: e-mailová oznámení i oznámení do Messengeru, vypnuté tiché hodiny, zapnuté zasílání, nastaveno časové pásmo dle Live ID profilu, ověřený e-mail.

  Forums Alerts: ověřená adresa, oznámení zapnuté, přihlášený odběr daných příspěvků. Příspěvky vidím v upozorněních a i v detailu příspěvku je vidět, že je upozornění zapnuté.

  Vzhledem k faktu, že přestali chodit i z dalších, nejen TechNet Fór, ale úspěšně chodí z Windows Live Sollutions Center, pak tipuji, že buď správně nefunguje odesílání, případně Live Alerts nebo se zase Microsoft objevil na svém vlastním spam listu na Hotmailu :)

  English:

  Yes, I am.

  Live Alerts configured correctly: e-mail alerts and notifications in Messenger, quiet hours are turned off, sending alerts turned on, set the time zone according to the Live ID profile, certified e-mail.

  Forums Alerts: address verification, notification turned on, entered the collection of the my contributions. Posts alerts I even see in details of my contributions in Forums nad I see that alerts are activated.

  Due to the fact that it stopped working for other forums, not only the TechNet Forums, but success comes from Windows Live Sollutions Center, then I tip, that does not work properly server sending or Live Alerts working, or Microsoft appeared on his own spam list on Hotmail :)

  • Edited by KazzanMVP Sunday, July 3, 2011 8:15 PM English Translate
  Sunday, July 3, 2011 8:05 PM
 • Mě třeba upozornění z tohohle fóra chodí... Z těch českých mi to zatím taky běhá...i když teda jen včera do půlnoci, to přišel poslední, ale myslím, že nic dalšího nedorazilo. Ale asi budeme muset chvíli počkat, než se k tomu někdo vyjádří...

  Těm Spamlistům bych se ani nedivil (ale asi to není příčina..). Naprosto pravidelně mi přistává většina emailů od Microsoftu ve Spamu na Hotmailu - jako třeba jejich Surveys apod..:)

  Sunday, July 3, 2011 8:29 PM
 • Czech:

  Možná vyřešeno. Přišlo mi teď jedno upozornění z jednoho starého vlákna. Tak jsem se zkusmo přihlásil k odběru jiného aktivního vlákna a po zhruba hodinovém zpozdění dorazilo i z toho. Tak jsem se u vláken za poslední týden zkusil z odběru odhlásit a přihlásit a vida, úspěch, téměř okamžitě jedno dorazilo. Takže uvidíme, zda to vydrží.

  English:

  Maybe solved. Now came a alert from one old thread. So I log to updates from another active thread, and after about an hour delay, came alert from it. So I try in threads for the last week to take the log out and log in for alerts and voila, success came, almost immediately I receive one. So will see if it will hold.

  Monday, July 4, 2011 12:17 AM