locked
parszywa 10-tka RRS feed

 • Question

 • przeinstalowałem swój windows 7 na darmowy windows 10,po pewnym czasie 10-tka zaczeła przycinać,postanowiłem że ją zainstaluję na nowo bo jest taka funkcja w systemie 10,instalator zaczą pracę i doszedł tylko do 54% a pużniej zdechł że się tak wyrażę,straciłem tym sposobem darmowy windows 10 i swoją orginalną 7-kę.
  • Moved by Just Karl Wednesday, July 13, 2016 1:49 PM Looking for the correct forum.
  Wednesday, July 13, 2016 8:47 AM

Answers

All replies

 • Hello,

  The TechNet Wiki Discussion Forum is a place for the TechNet Wiki Community to engage, question, organize, debate, help, influence and foster the TechNet Wiki content, platform and Community.

  Please note that this forum exists to discuss TechNet Wiki as a technology/application.

  As it's off-topic here, I am moving the question to the Where is the forum for... forum.

  Cześć
  Forum dyskusyjne Wiki TechNet jest miejsce na TechNet Wiki społeczności angażują się, pytanie, organizować, debaty, pomoc, wpływać i wspieranie zawartości w witrynie TechNet Wiki, platformy i Wspólnoty.
  Należy pamiętać, że to forum istnieje, aby dyskutować TechNet Wiki jako technologia/aplikacji.
  Jak to jest nie na temat tutaj, jestem w ruchu na pytanie gdzie jest forum for... forum.

  Karl


  When you see answers and helpful posts, please click Vote As Helpful, Propose As Answer, and/or Mark As Answer.
  My Blog: Unlock PowerShell
  My Book: Windows PowerShell 2.0 Bible
  My E-mail: -join('6D73646E5F6B61726C406F75746C6F6F6B2E636F6D'-split'(?<=\G.{2})'|%{if($_){[char][int]"0x$_"}})

  Wednesday, July 13, 2016 1:37 PM
 • Hello,

  The Polish Microsoft Community forums are on http://answers.microsoft.com/pl-pl/windows?auth=1

  Cześć,

  Na forach społeczności polskiej firmy Microsoft są nahttp://answers.microsoft.com/pl-pl/windows?auth=1

  Karl

  When you see answers and helpful posts, please click Vote As Helpful, Propose As Answer, and/or Mark As Answer.
  My Blog: Unlock PowerShell
  My Book: Windows PowerShell 2.0 Bible
  My E-mail: -join('6D73646E5F6B61726C406F75746C6F6F6B2E636F6D'-split'(?<=\G.{2})'|%{if($_){[char][int]"0x$_"}})

  Wednesday, July 13, 2016 1:37 PM