locked
Powershell CSV import returning null RRS feed

 • Question

 • Hi there,

  I've currently got the code down below, however I get a null returned on the $userpass variable, I've checked the CSV file and all should be correct.

  Import-Module activedirectory
  
  #Dit deel van het script is voor het verzamelen van informatie die in de commands gestopt wordt.
  
  $csvpad = Read-Host -Prompt 'Geef het pad naar het CSV bestand op (zonder bestandsnaam)
  ZONDER backslash, bijvoorbeeld: D:\Gebruikers mappen'
  $csvbestand = Read-Host -Prompt 'Geef het CSV bestandsnaam op'
  
  #Voor het opslaan van de data uit het opgegeven .CSV bestand in de $users variable
  
  Write-Host "CSV bestand importeren!"
  
  $users = Import-Csv -Path "$csvpad\$csvbestand"
  
  #Loop om door elke rij in het CSV bestand te gaan.
  
  Foreach ($user in $users)
  {
   #Leest de data van elk veld in elke rij en geeft de juiste data aan de juiste variable.
   $displayname = $user.Voornaam + " " + $user.Achternaam
   $userfirstname = $user.Voornaam
   $userlastname = $user.Achternaam
   $username = $user.Gebruikersnaam
   $usermail = $user.Voornaam + "." + $user.Achternaam + "@" + $user.Domein
   $ou = $user.OU
   $userpass = $user.Wachtwoord
  
    #Als de user niet in AD bestaat gaat deze door met het maken van een nieuwe account.
    New-ADUser -Name "$displayname" -DisplayName "$displayname" -GivenName "$userfirstname" -Surname "$userlastname" -Enabled $true -SamAccountName "$username" -EmailAddress "$usermail" -Path "$ou" -AccountPassword (ConvertTo-SecureString $userpass-AsPlainText -Force) -ChangePasswordAtLogon $true -PasswordNeverExpires $true
   }
  
  Write-Host "Users uit het CSV bestand zijn aangemaakt!"

  Any ideas?

  • Moved by Bill_Stewart Tuesday, December 18, 2018 12:25 AM Unanswerable drive-by question
  Tuesday, October 9, 2018 6:43 PM

All replies

 • You spelled "watchword" incorrectly?

  Run in debugger and inspect the variable.  Also suspect a broken Csv.


  \_(ツ)_/

  Tuesday, October 9, 2018 6:47 PM
 • I've currently got the code down below, however I get $null returned on the $userpass variable. I've checked the CSV file and all should be correct.

  Import-Module activedirectory
  
  #Dit deel van het script is voor het verzamelen van informatie die in de commands gestopt wordt.
  
  $csvpad = Read-Host -Prompt 'Geef het pad naar het CSV bestand op (zonder bestandsnaam)
  ZONDER backslash, bijvoorbeeld: D:\Gebruikers mappen'
  $csvbestand = Read-Host -Prompt 'Geef het CSV bestandsnaam op'
  
  #Voor het opslaan van de data uit het opgegeven .CSV bestand in de $users variable
  
  Write-Host "CSV bestand importeren!"
  
  $users = Import-Csv -Path "$csvpad\$csvbestand"
  
  #Loop om door elke rij in het CSV bestand te gaan.
  
  Foreach ($user in $users)
  {
   #Leest de data van elk veld in elke rij en geeft de juiste data aan de juiste variable.
   $displayname = $user.Voornaam + " " + $user.Achternaam
   $userfirstname = $user.Voornaam
   $userlastname = $user.Achternaam
   $username = $user.Gebruikersnaam
   $usermail = $user.Voornaam + "." + $user.Achternaam + "@" + $user.Domein
   $ou = $user.OU
   $userpass = $user.Wachtwoord
  
    #Als de user niet in AD bestaat gaat deze door met het maken van een nieuwe account.
    New-ADUser -Name "$displayname" -DisplayName "$displayname" -GivenName "$userfirstname" -Surname "$userlastname" -Enabled $true -SamAccountName "$username" -EmailAddress "$usermail" -Path "$ou" -AccountPassword (ConvertTo-SecureString $userpass -AsPlainText -Force) -ChangePasswordAtLogon $true -PasswordNeverExpires $true
   }
  
  Write-Host "Users uit het CSV bestand zijn aangemaakt!"

  Here is the CSV I am using (data is as random as it is just a learning project of school.

  CSV OneDrive download]

  And the CSV Raw text:

  Voornaam Achternaam Domein Gebruikersnaam Wachtwoord OU
  Test Account1 01testict.nl Te.Account1 P@ssw0rd OU=Users,DC=01testict,DC=nl
  Testing Account2 01testict.nl Te.Account2 P@ssw0rd OU=Users,DC=01testict,DC=nl
  Test123 Account3 01testict.nl Te.Account3 P@ssw0rd OU=Users,DC=01testict,DC=nl
  Test971 Account4 01testict.nl Te.Account4 P@ssw0rd OU=Users,DC=01testict,DC=nl
  Test652 Account5 01testict.nl Te.Account5 P@ssw0rd OU=Users,DC=01testict,DC=nl

  Any ideas what I am doing wrong? :/

  • Merged by Bill_Stewart Wednesday, October 10, 2018 5:14 PM Duplicate
  Wednesday, October 10, 2018 4:18 PM
 • If the field is returning null then you have issues with you csv.

  Import-Csv -Path "$csvpad\$csvbestand" | select Voornaam,Wachtwoord

  What do you see?


  \_(ツ)_/

  Wednesday, October 10, 2018 4:33 PM