locked
asp net file upload yol belirleme ile ilgili sıkıntım var yardımcı olursanız sevinirim RRS feed

 • Question

 • elimde bir gridwiev var orda satır seçip aşağıda texboxlara atıyorum texbox içeriği ne ise o klasore kayıtgitsin istiyorum kodları şu şekilde 

   if (Label5.Text.Trim() != string.Empty)
         {
             string yukleme = Request.PhysicalApplicationPath + "deneme\\";    // textbox.text içeriğini buraya nasıl tanımlarım şimdiden teşekkürler
             if (FileUpload1.HasFile)
             {
                 try
                 {

                     string omar = Label5.Text + Label11.Text;
                     string extension = Path.GetExtension(FileUpload1.PostedFile.FileName);
                     FileUpload1.SaveAs(yukleme + omar + FileUpload1.FileName);
                     Label2.Text = "Dosya başarılı bir şekilde yüklendi: " + omar + extension;
                     string uzanti = System.IO.Path.GetExtension(FileUpload1.FileName).ToLower();
                     Label2.Text = "Dosya başarıyla yüklendi !";
                     Label2.Text += "Dosya adı: " + FileUpload1.FileName;
                     Label2.Text += "Dosya türü: " + FileUpload1.PostedFile.ContentType;
                     Label2.Text += "Dosya boyutu: " + FileUpload1.PostedFile.ContentLength + "byte";
                     Label2.Text += "Dosya uzantısı: " + uzanti;
                     ddl.Enabled = true;
                     uploaded();
                     guncelegrid2();
                    


                 }
                 catch (Exception)
                 {

                     Label2.Text = "Dosya Yükleme Başarısız....!";
                 }
             }
             else
             {
                 Label2.Text = "Lütfen Bir Dosya Seçiniz!";
             }

         }
         else {


             messagebox("LÜTFEN  SEÇİNİZ......!!!! ");
         

         }

  Thursday, August 29, 2013 12:28 PM

Answers