locked
My site not index by Bing.com RRS feed

  • Question

  • Xin hãy giúp tôi  Trang web couponupto.com của tôi  hoàn toàn tuân thủ các quy tắc của Bing.com Nó đã hoạt động được 11 tháng. Tôi đã xem xét tất cả các vấn đề kỹ thuật trên trang web của mình và thấy nó hoàn toàn hợp lệ Tuy nhiên, trang web của tôi không lập chỉ mục bất kỳ kết quả nào trên Bing.com mặc dù
    các trang web tương tự khác vẫn nhận được kết quả được lập chỉ mục. Hãy xem xét vấn đề này và giúp tôi Tôi đã cố gắng rất nhiều và rất tuyệt vọng Cảm ơn bạn
    Thursday, August 8, 2019 7:36 AM