locked
Texboxt içeriğini dosya yolu olarak belirleme RRS feed

 • Question

 • herkese selam öncelikle sorum şu  textbox içeriğini dosya yolu olarak belirlemek istiyorum ama erişim engellendi diyor kodlarım aynen şöyle , c#  kodu asp.net ile hazırlanmış yardımcı olursanız lütfenn  textboxu dosya yolu olarak belirleyemedim 

    if (fileUpload1.HasFile)
          {
              string klasor = TextBox1.Text;
              string filename = Path.GetFileName(fileUpload1.PostedFile.FileName);
              string path = Server.MapPath("~/" + klasor);
              fileUpload1.SaveAs(path);
              lbltxt.Text = "File Uploaded Successfully";
              BindGridview();
          }

  Monday, August 26, 2013 12:32 PM

Answers