locked
Koppelen van velden in CRM 2011 RRS feed

  • Vraag

  • Allereerst ben ik een beginnende user van CRM 2011 met de volgende vraag.

    Heb 2 option set velden met ieder 6 waardes, veld 2 dient gekoppeld te worden aan veld 1, maw als veld 1 waarde 3 krijgt

    dan dient veld 2 automatisch waarde 3 krijgen van zijn eigen options.

    Hoe kan ik dit het beste realiseren?

    maandag 15 april 2013 15:03

Alle reacties