locked
Display account number

    Pytanie

  • When I set ACCT in column format, how can I display only account number instead of "Account+ ....." in the report?

    Thank you

    9 listopada 2010 02:12

Wszystkie odpowiedzi