locked
[Office 2007, Excel] Satırlar veya sütunlar arasında kaydırma yaparken bazı satırların veya sütunların yerinde kalmasını nasıl sağlayabilirim? RRS feed

 • Soru

 • Bir iş arkadaşımın gönderdiği çalışma kitabında kaydırma yaparken üstteki satır ve soldaki sütun yerinde sabit kalıyor.

  Bunu nasıl yapabilirim?
  6 Ekim 2010 Çarşamba 12:01

Yanıtlar

 • Bunu, Bölmeleri Dondur seçeneğini kullanarak yapabilirsiniz.

  Bu seçenek, Excel Şeridi üzerindeki Görünüm sekmesinde yer almaktadır.

  Bir satırı ve bunun üstündeki tüm satırları dondurmak için bir satırı, sütunu veya hücreyi tıklatın ve sonra da Bölmeleri Dondur'u tıklatın. Bunu yaptığınızda üç seçenek görüntülenir.  Genellikle, seçtiğiniz hücrenin veya hücrelerin üstündeki ve solundaki bölme dondurulur.  Örneğin satır 1'i dondurmak istiyorsanız satır 2'nin tümünü seçin. Sütun A'yı dondurmak istiyorsanız, sütun B'nin tümünü seçin. Satır 1 ve sütun A'yı dondurmak istiyorsanız, B2 hücresini seçin.  Her sayfadaki dondurulmuş satırları veya sütunları da yazdırabilirsiniz.  Daha fazla bilgi için, "Birbirini izleyen sayfalardaki donmuş satırları veya sütunları yazdırma" terimi için arama yapın.
  6 Ekim 2010 Çarşamba 12:01