locked
[Other] Microsoft Visual Studio 2008 de Hazırladığım Programı Bilgisyarda Çalıştıramıyorum RRS feed

 • Soru

 • Microsoft Visual Studio 2008 de Hazırladığım Programı Bilgisyarda Çalıştıramıyorum Çalışıyor ama Raporlar Çalışmıyor Aşadaki Hataları Veriyor            AÇIKLAYICI BİR ŞEKİLDE ANLATIRMISINIZ LÜTFEN

   

  Bu iletişim kutusu yerine JIT hata ayıklamayı çağırma
  hakkında detaylı bilgi için bu iletinin sonuna bakın.

  ************** Özel Durum Metni **************
  System.InvalidOperationException: Form oluşturulurken bir hata oluştu. Ayrıntılar için Exception.InnerException'a bakın. Form oluşturulurken bir hata oluştu. Ayrıntılar için Exception.InnerException'a bakın. Hata: 'Microsoft.ReportViewer.WinForms, Version=9.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a' dosyasını veya derlemesini ya da bağımlılıklarından birini yükleyemedi. Sistem belirtilen dosyayı bulamıyor. ---> System.IO.FileNotFoundException: 'Microsoft.ReportViewer.WinForms, Version=9.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a' dosyasını veya derlemesini ya da bağımlılıklarından birini yükleyemedi. Sistem belirtilen dosyayı bulamıyor.
  Dosya adı: 'Microsoft.ReportViewer.WinForms, Version=9.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a'
     konum: W.Form12.InitializeComponent()
     konum: W.Form12..ctor()

  UYR: Derleme bağlama günlük kaydı kapatıldı.
  Derleme bağlama hatası günlük kayını etkinleştirmek için, [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) kayıt defteri değerini 1 olarak ayarlayın.
  Not: Derleme bağlama hatası günlük kaydıyla ilişkili bazı performans cezası vardır.
  Bu özelliği kapatmak için [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] kayıt defteri değerini kaldırın.

     --- İç özel durum yığını izlemesinin sonu ---
     konum: W.My.MyProject.MyForms.Create__Instance__[T](T Instance) 17d14f5c-a337-4978-8281-53493378c1071.vb içinde: satır 190
     konum: W.My.MyProject.MyForms.get_Form12()
     konum: W.Form1.EnÇokOkunanKitaplarToolStripMenuItem_Click(Object sender, EventArgs e) F:\W\Form1.vb içinde: satır 76
     konum: System.Windows.Forms.ToolStripItem.RaiseEvent(Object key, EventArgs e)
     konum: System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem.OnClick(EventArgs e)
     konum: System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleClick(EventArgs e)
     konum: System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleMouseUp(MouseEventArgs e)
     konum: System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEventInteractive(EventArgs e, ToolStripItemEventType met)
     konum: System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEvent(EventArgs e, ToolStripItemEventType met)
     konum: System.Windows.Forms.ToolStrip.OnMouseUp(MouseEventArgs mea)
     konum: System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.OnMouseUp(MouseEventArgs mea)
     konum: System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
     konum: System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
     konum: System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
     konum: System.Windows.Forms.ToolStrip.WndProc(Message& m)
     konum: System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.WndProc(Message& m)
     konum: System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
     konum: System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
     konum: System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)


  ************** Yüklü Derlemeler **************
  mscorlib
      Derleme Sürümü: 2.0.0.0
      Win32 Sürümü: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
      CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
  ----------------------------------------
  W
      Derleme Sürümü: 1.0.0.0
      Win32 Sürümü: 1.0.0.0
      CodeBase: file:///F:/Yeni%20klas%F6r/Programlar%20MSA/Kendi%20Projelerim/W/W.exe
  ----------------------------------------
  Microsoft.VisualBasic
      Derleme Sürümü: 8.0.0.0
      Win32 Sürümü: 8.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
      CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
  ----------------------------------------
  System
      Derleme Sürümü: 2.0.0.0
      Win32 Sürümü: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
      CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
  ----------------------------------------
  System.Windows.Forms
      Derleme Sürümü: 2.0.0.0
      Win32 Sürümü: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
      CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
  ----------------------------------------
  System.Drawing
      Derleme Sürümü: 2.0.0.0
      Win32 Sürümü: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
      CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
  ----------------------------------------
  Accessibility
      Derleme Sürümü: 2.0.0.0
      Win32 Sürümü: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
      CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
  ----------------------------------------
  System.Runtime.Remoting
      Derleme Sürümü: 2.0.0.0
      Win32 Sürümü: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
      CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll
  ----------------------------------------
  System.Windows.Forms.resources
      Derleme Sürümü: 2.0.0.0
      Win32 Sürümü: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
      CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_tr_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
  ----------------------------------------
  mscorlib.resources
      Derleme Sürümü: 2.0.0.0
      Win32 Sürümü: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
      CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
  ----------------------------------------
  Microsoft.VisualBasic.resources
      Derleme Sürümü: 8.0.0.0
      Win32 Sürümü: 8.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
      CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic.resources/8.0.0.0_tr_b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.resources.dll
  ----------------------------------------

  ************** JIT Hata Ayıklama **************
  JIT hata ayıklamayı etkinleştirmek için, bu uygulamanın veya
  bilgisayarın (machine.config) .config dosyasında
  system.windows.forms bölümünde jitDebugging değeri ayarlanmış olmalıdır.
  Ayrıca uygulama hata ayıklama etkin durumdayken derlenmiş
  olmalıdır.

  Örneğin:

  <configuration>
      <system.windows.forms jitDebugging="true" />
  </configuration>

  JIT hata ayıklama etkinken, işlenmemiş özel durumlar
  bu iletişim kutusunda işlenmek yerine bilgisayarda kayıtlı
  JIT hata ayıklayıcısına gönderilir.


  15 Nisan 2011 Cuma 08:01

Yanıtlar