locked
[Office 2003, Excel] Excel tarih verilerinin kullanımı RRS feed

 • Soru

 • Oluşturduğum xls veya xlsx dosyalarımda belirtilen tarihleri ve günün tarihini takip ederek, dosyada belirtilen tarihlere benim belirleyeceğim gün sayısı kadar önce bir uyarı mesajı almak istiyorum. Mümkün olursa söz konusu uyarı e-mail veya desktop mesajı seklinde olabilir. Mevcut program kapsamıında yapabilir miyim ve nasıl? Aynı dosyalardaki bilgileri kullanacak ayrı bir program eklemem gerekiyorsa nasıl bulabilirim? 
  30 Kasım 2010 Salı 11:43

Yanıtlar

 • Selamlar,

  Excel bir tablolama programı olduğundan bir hatırlatma yapmaz. Ancak outlook bu görev için uygundur. Excel Hücrelerinde yer alan verilerden outlook görevi yaratarak hatırlatma yapmasını sağlayabilirsiniz. Aşağıda bu işlem için kullanılabilecek bir makro örneği veriyorum.

  Function AddToTasks(strDate As String, strText As String, DaysOut As Integer) As Boolean
   
  Dim intDaysBack As Integer
   Dim dteDate As Date
   Dim olApp As Outlook.Application
   Dim objTask As Outlook.TaskItem
   
   If (Not IsDate(strDate)) Or (strText = "") Or (DaysOut <= 0) Then
   AddToTasks = False
   GoTo ExitProc
   End If
   
  intDaysBack = DaysOut - (DaysOut * 2)
   
  dteDate = NextBusinessDay(CDate(strDate), intDaysBack)
   
  On Error Resume Next
   Set olApp = GetOutlookApp
   On Error GoTo 0
   
  If Not olApp Is Nothing Then
   Set objTask = olApp.CreateItem(3) ' task item
   
  With objTask
   .StartDate = dteDate
   .Subject = strText & ", due on: " & strDate
   .ReminderSet = True
   .Save
   End With
   
  Else
   AddToTasks = False
   GoTo ExitProc
   End If
   
   AddToTasks = True
   
  ExitProc:
   If bWeStartedOutlook Then
   olApp.Quit
   End If
   Set olApp = Nothing
   Set objTask = Nothing
   End Function
   
  Function NextBusinessDay(dteDate As Date, intAhead As Integer) As Date
   Dim dteNextDate As Date
   
  dteNextDate = DateAdd("d", intAhead, dteDate)
   
  Select Case Weekday(dteNextDate)
   
   Case 1
   dteNextDate = dteNextDate + 1
   
   Case 7
   dteNextDate = dteNextDate + 2
   End Select
   NextBusinessDay = dteNextDate
   
  End Function
   
  Function GetOutlookApp() As Object
   
  On Error Resume Next
   Set GetOutlookApp = GetObject(, "Outlook.Application")
   If Err.Number <> 0 Then
   Set GetOutlookApp = CreateObject("Outlook.Application")
   bWeStartedOutlook = True
   End If
   On Error GoTo 0
   
  End Function

  Ayrıntılı açıklama için: http://www.codeforexcelandoutlook.com/blog/2008/11/using-excel-vba-to-set-up-task-reminders-in-outlook/

  İyi çalışmalar. 


  Volkan Sert
  1 Aralık 2010 Çarşamba 01:32