locked
[Office 2010, Outlook] Outlook 2010'da kişi grubu RRS feed

Yanıtlar

  • Yeni adlar veya Adres Defteri'ndeki adlarla Kişi Grubu oluşturma    
   1. Kişiler'de, Giriş sekmesindeki Yeni grubunda Yeni Kişi Grubu'nu tıklatın.
   2. Ad kutusuna Kişi Grubu için bir ad yazın.
   3. Kişi Grubu sekmesinin Üyeler grubunda Üye Ekle'yi ve ardından Outlook Kişilerinden, Adres Defterinden veya Yeni E-posta Kişisi'ni tıklatın.
   4. Yeni bir e-posta kişisi ekliyorsanız, Yeni Üye Ekle iletişim kutusuna kişinin bilgilerini girin.

  Outlook Kişileri'nden veya bir Adres Defterinden üye ekliyorsanız, şunları yapın:

  1. Adres Defteri açılan listesinde, Kişi Grubunuzda bulunmasını istediğiniz e-posta adreslerini içeren adres defterini tıklatın.
  2. Adlar listesinde, istediğiniz adları ve sonra Üyeler'i tıklatın. Farklı adres defterlerinden aynı Kişi Grubuna ad ekleyebilirsiniz.
  1. Kişi Grubuna eklemek istediğiniz her kişi için bu işlemi yineleyin ve sonra Tamam'ı tıklatın.

  Kişi Grubu, vermiş olduğunuz ada sahip olan Kişiler klasörünüze kaydedilir.

  • Adları bir e-posta iletisinden kopyalayarak Kişi Grubu oluşturma    
  1. Adları kopyalamak istediğiniz iletide, Kime veya Bilgi kutusundaki adları tıklatın.
  2. Seçiminizi sağ tıklatın ve sonra Kopyala'yı tıklatın.
  3. Posta'da, Giriş sekmesinin Yeni grubunda Yeni Öğeler'i ve ardından Diğer Öğeler'i tıklatın, sonra Kişi Grubu'nu seçin.
  4. Ad kutusuna Kişi Grubu için bir ad yazın.
  5. Kişi Grubu sekmesinin Üyeler grubunda Üye Ekle'yi ve ardından Outlook Kişilerinden veya Adres Defterinden seçeneğini tıklatın.
  6. Üye Seç iletişim kutusunun en altında, Üyeler kutusunda sağ tıklatın ve sonra Yapıştır'ı tıklatın.

   Not: Bir üyenin Kişi Grubuna eklenmesi için Adres Defterinizde olması gerekmez. Özgün e-posta iletisinden kopyalayıp yapıştırdığınızda üyenin adı ve e-posta adresi eklenir.

  7 Ekim 2010 Perşembe 10:55