locked
[Office 2007, Outlook] Outlook 2007'de gelen maillerin bozuk görünmesi RRS feed

 • Soru

 • Merhaba şiketimizde pop3 mail hesabları kullanıyoruz. 2 aydan beri bazı zamanlarda bazı kullanıcılara dışarıdan gelen mailler bozuk bir şekilde cıkıyor. mail sanırım marketing mail seklinde hazırlanmış, çünkü html ve xml kodları filan görünüyor.

  Aşagıda kücük bir ornek verdim

  "

  =FD alt=FDndaki &nbsp;<b><u>=93Lojistik=94</u>

  </b>b=F6l=FCm=FCne girerek ula=FEabilirsiniz. <o:p></o:p></span></p>

  <p class=3D"MsoNormal"><span style=3D"font-size:9.0pt;font-family:&quot;Ari=

  al&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:black">Konuyla ilgili =FEifre i=FElem=

  leri i=E7in bayi y=F6netimi departman=FD ile g=F6r=FC=FEebilirsiniz.<o:p></=

  o:p></span></p>

  <p class=3D"MsoNormal"><span style=3D"font-size:10.0pt;font-family:&quot;Ve=

  rdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:black"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p=

  <table class=3D"MsoNormalTable" border=3D"0" cellspacing=3D"0" cellpadding=

  =3D"0">

  <tbody>

  <tr>

  <td style=3D"padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

  <table class=3D"MsoNormalTable" border=3D"0" cellspacing=3D"1" cellpadding=

  =3D"0" width=3D"740" style=3D"width:555.0pt">

  <tbody>

  <tr style=3D"height:32.85pt">

  <td width=3D"119" valign=3D"top" style=3D"width:89.0pt;border:none;border-l=

  eft:solid #999999 1.0pt;padding:.75pt .75pt .75pt 2.25pt;height:32.85pt">

  <p class=3D"MsoNormal" style=3D"mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-a=

  lt:auto"><b><span style=3D"font-size:9.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&q=

  uot;sans-serif&quot;;color:#595959">Merve Hande GE=C7ER</span></b><span sty=

  le=3D"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;=

  ;color:#595959"><br>

  </span><span style=3D"font-size:7.5pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;s=

  ans-serif&quot;;color:#595959">Yedek Par=E7a Pazar Ara=FEt=FDrma, Fiyatland=

  =FDrma ve Planlama<br>

  Yetkilisi</span><span style=3D"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quo=

  t;,&quot;sans-serif&quot;;color:#595959"><o:p></o:p></span></p>

  <p class=3D"MsoNormal" style=3D"mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-a=

  lt:auto"><span style=3D"font-size:7.5pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot=

  ;sans-serif&quot;;color:#595959">Spare Parts Market Research, Pricing and P=

  lanning<br>

  Supervisor<o:p></o:p></span></p>

  </td>

  <td width=3D"140" valign=3D"top" style=3D"width:105.25pt;border:none;border=

  -left:solid #999999 1.0pt;padding:.75pt .75pt .75pt 2.25pt;height:32.85pt">

  <p class=3D"MsoNormal" style=3D"mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-a=

  lt:auto"><span style=3D"font-size:7.5pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot=

  ;sans-serif&quot;;color:#595959">Do=F0u=FE Otomotiv Servis ve Ticaret A.=DE=

  . Atat=FCrk Mahallesi, Anadolu Caddesi, No:45, =DEekerp=FDnar, =C7ay=FDrova=

  /Kocaeli<o:p></o:p></span></p>

  </td>

  <td width=3D"130" valign=3D"top" style=3D"width:97.65pt;border:none;border-=

  left:solid #999999 1.0pt;padding:.75pt .75pt .75pt 2.25pt;height:32.85pt">

  <table class=3D"MsoNormalTable" border=3D"0" cellspacing=3D"0" cellpadding=

  =3D"0" width=3D"125" style=3D"width:93.65pt">

  <tbody>

  <tr style=3D"height:10.4pt">

  <td style=3D"padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:10.4pt">

  <p class=3D"MsoNormal" style=3D"mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-a=

  lt:auto"><span style=3D"font-size:7.5pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot=

  ;sans-serif&quot;;color:#595959">Tel<o:p></o:p></span></p>

  </td>

  <td style=3D"padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:10.4pt">

  <p class=3D"MsoNormal" style=3D"mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-a=

  lt:auto"><span style=3D"font-size:7.5pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot=

  ;sans-serif&quot;;color:#595959">:<o:p></o:p></span></p>

  </td>

  <td style=3D"padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:10.4pt">

  <p class=3D"MsoNormal" style=3D"mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-a=

  lt:auto"><span style=3D"font-size:7.5pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot=

  ;sans-serif&quot;;color:#595959">&nbsp;0262 6797500<o:p></o:p></span></p>

  </td>

  </tr>

  <tr style=3D"height:10.4pt">

  <td style=3D"padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:10.4pt">

  <p class=3D"MsoNormal" style=3D"mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-a=

  lt:auto"><span style=3D"font-size:7.5pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot=

  ;sans-serif&quot;;color:#595959">Direkt<o:p></o:p></span></p>

  </td>

  <td style=3D"padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:10.4pt">

  <p class=3D"MsoNormal" style=3D"mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-a=

  lt:auto"><span style=3D"font-size:7.5pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot=

  ;sans-serif&quot;;color:#595959">:<o:p></o:p></span></p>

  </td>

  <td style=3D"padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:10.4pt">

  <p class=3D"MsoNormal" style=3D"mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-a=

  lt:auto"><span style=3D"font-size:7.5pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot=

  ;sans-serif&quot;;color:#595959">&nbsp;0262 6797502<o:p></o:p></span></p>

  </td>

  </tr>

  <tr style=3D"height:10.4pt">

  <td style=3D"padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:10.4pt">

  <p class=3D"MsoNormal" style=3D"mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-a=

  lt:auto"><span style=3D"font-size:7.5pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot=

  ;sans-serif&quot;;color:#595959">Faks<o:p></o:p></span></p>

  </td>

  <td style=3D"padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:10.4pt">

  <p class=3D"MsoNormal" style=3D"mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-a=

  lt:auto"><span style=3D"font-size:7.5pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot=

  ;sans-serif&quot;;color:#595959">:<o:p></o:p></span></p>

  </td>

  <td style=3D"padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:10.4pt">

  <p class=3D"MsoNormal" style=3D"mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-a=

  lt:auto"><span style=3D"font-size:7.5pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot=

  ;sans-serif&quot;;color:#595959">&nbsp;0262 658 8863

  <o:p></o:p></span></p>

  </td>

  </tr>

  <tr style=3D"height:10.4pt">

  <td style=3D"padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:10.4pt">

  <p class=3D"MsoNormal" style=3D"mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-a=

  lt:auto"><span style=3D"font-size:7.5pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot=

  ;sans-serif&quot;;color:#595959">Web<o:p></o:p></span></p>

  </td>

  <td style=3D"padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:10.4pt">

  <p class=3D"MsoNormal" style=3D"mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-a=

  lt:auto"><span style=3D"font-size:7.5pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot=

  ;sans-serif&quot;;color:#595959">:<o:p></o:p></span></p>

  </td>

  <td style=3D"padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:10.4pt">

  <p class=3D"MsoNormal" style=3D"mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-a=

  lt:auto"><span style=3D"font-size:7.5pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot=

  ;sans-serif&quot;;color:#595959">&nbsp;<a href=3D"http://www.dogusotomotiv.=

  com.tr/"><span style=3D"color:#595959">www.dogusotomotiv.com.tr</span></a><=

  o:p></o:p></span></p>

  </td>

  </tr>

  <tr style=3D"height:10.4pt">

  <td style=3D"padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:10.4pt">

  <p class=3D"MsoNormal" style=3D"mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-a=

  lt:auto"><span style=3D"font-size:7.5pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot=

  ;sans-serif&quot;;color:#595959">Eposta<o:p></o:p></span></p>

  </td>

  <td style=3D"padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:10.4pt">

  <p class=3D"MsoNormal" style=3D"mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-a=

  lt:auto"><span style=3D"font-size:7.5pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot=

  ;sans-serif&quot;;color:#595959">:<o:p></o:p></span></p>

  </td>

  <td style=3D"padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:10.4pt">

  <p class=3D"MsoNormal" style=3D"mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-a=

  lt:auto"><span style=3D"font-size:7.5pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot=

  ;sans-serif&quot;;color:#595959"><a href=3D"mailto:mgecer@dogusotomotiv.com=

  .tr"><span style=3D"color:#595959">mgecer@dogusotomotiv.com.tr

  </span></a><o:p></o:p></span></p>

  </td>

  </tr>

  </tbody>

  </table>

  </td>

  <td width=3D"166" style=3D"width:124.65pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;h=

  eight:32.85pt">

  <p class=3D"MsoNormal"><img border=3D"0" width=3D"172" height=3D"49" id=3D"=

  Picture_x0020_9" src=3D"cid:image001.jpg@01CBD82D.7280E950" alt=3D"http://w=

  ww.dogusotomotiv.com.tr/i/mail_signature/images/dogus-otomotiv.jpg"><span s=

  tyle=3D"font-size:12.0pt"><o:p></o:p></span></p>

  </td>

  </tr>

  </tbody>

  </table>

  </td>

  </tr>

  <tr>

  <td style=3D"padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

  <p class=3D"MsoNormal" style=3D"mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-a=

  lt:auto"><span style=3D"font-family:Webdings;color:green"><img border=3D"0"=

   width=3D"16" height=3D"15" id=3D"Picture_x0020_10" src=3D"cid:image002.gif=

  @01CBD82D.7280E950" alt=3D"http://www.dogusotomotiv.com.tr/i/mail_signature=

  /images/agac.gif"></span><b><span style=3D"font-size:7.5pt;font-family:&quo=

  t;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:green">Think

   green before you print</span></b><b><span style=3D"font-size:7.5pt;font-fa=

  mily:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#1F497D"> /</span></b=

  ><b><span style=3D"font-size:7.5pt;font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sa=

  ns-serif&quot;;color:green"> Yazd=FDrmadan =F6nce do=F0ay=FD d=FC=FE=FCn=FC=

  n.</span></b><span style=3D"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Ro=

  man&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></p>

  </td>

  </tr>

  </tbody>

  </table>

  <p class=3D"MsoNormal"><span style=3D"font-size:10.0pt;font-family:&quot;Ve=

  rdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:black"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p=

  <p class=3D"MsoNormal"><span style=3D"font-size:10.0pt;font-family:&quot;Ve=

  rdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:black"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p=

  <p class=3D"MsoNormal"><span style=3D"font-size:10.0pt;font-family:&quot;Ve=

  rdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:black"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p=

  </div>

  </body>

  </html>

   

  --_000_B43390912B84984F9B057CD738C8214E0D4852DGEGSRV1fwdohasco_--

   

  --_007_B43390912B84984F9B057CD738C8214E0D4852DGEGSRV1fwdohasco_

  Content-Type: image/jpeg; name="image001.jpg"

  Content-Description: image001.jpg

  Content-Disposition: inline; filename="image001.jpg"; size=2202;

                  creation-date="Tue, 01 Mar 2011 14:26:41 GMT";

                  modification-date="Tue, 01 Mar 2011 14:26:41 GMT"

  Content-ID: <image001.jpg@01CBD82D.7280E950>

  Content-Transfer-Encoding: base64

   

  /9j/4AAQSkZJRgABAgAAZABkAAD/7AARRHVja3kAAQAEAAAAPAAA/+4ADkFkb2JlAGTAAAAAAf/b

  AIQABgQEBAUEBgUFBgkGBQYJCwgGBggLDAoKCwoKDBAMDAwMDAwQDA4PEA8ODBMTFBQTExwbGxsc

  Hx8fHx8fHx8fHwEHBwcNDA0YEBAYGhURFRofHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8f

  Hx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8f/8AAEQgAMQCsAwERAAIRAQMRAf/EAIcAAQACAgMBAAAAAAAAAAAA

  AAABBQYHAgMECAEBAQADAQAAAAAAAAAAAAAAAAECBAUDEAAABgEDAgQEBQEJAAAAAAAAAQIDBAUG

  ERIHMRMhQSIUUTIjFWFCFhcIUnGBoXIzQ3MkNBEBAAICAQQCAwAAAAAAAAAAAAECEQMEITFBEhMU

  UTIF/9oADAMBAAIRAxEAPwD6mFQASIJIAMtAEH01AykjEyQkVQAAAAAAAAAAAAAAAAAAcBUAEgJI

  xB1SpCWGFuqIzJBa6J6mLFck2w1PmfM15Trc+31LDqGtTPvKcUehf5Og39PCpaOtsNLby7V7Rl6e

  MudarL35EKdE+1TIraHVOm4So6yW4TRESz2mlW9RFoYw5HCnXX2rPtEyz0cqNnfpLahK1Gk20gAA

  AAAAAAAAAAAAAAADgKgAkAISZVrKTnbc3J7GCbpohwSdN80n0ajp1Xp+KleA3o4+KxPmWlPIibTD

  Ueb8q3JrUmqlqr2yP6TMUyQRF5bj01V+Oo6fH4VfPdzN/InwpYd3BvcIzGZLYQxksaAw29JjJS0i

  XHXLaMnHG0ESUvNrLQ1J+Yj+Ix26/TbFY/WZe2m8TXPlvDj7PrSx4NdyNSictqqFKQtxz1JW9DQe

  xSyLTXcRJ1HF5Wv12Th1NFvakSw+HyvzLVYXS8h3xVFlidgbBz4kNt5mZHakLJsnCNSlIUaTPoPJ

  7NgXHPfG1RdOVMuc9vYU0iZMbjuuRI63iI0JffSRpQZ6gKvkLmanx/JWaxm+Zjsx2kv3f/Sfmdlp

  frbNLrPoQt1PpSlfh4kYDKqblTELd6WzCfdWuDXM28glNKTpEkI7jai16q29UgKaVz7x8zEgSG3J

  sv7hE+4pZiQ3n3WYhKNPffQgjNtGpH1AZHdZ3R12Dyczbd95TsQznNONf7qDTqgk6/1mZF4gNXSO

  Qed6vFmuQrSFUOY0pDcuVj7PdKazCdMtF94z2KWlKiMy0AX+N881Nrml/USGVQ6KogNWLNu6hxCT

  aW2TjinTUW1BaK9H9XkAsqPnrjq594UWVJaXDiOWBNyYzrKn4rRGpbsclkXdIiLyAeFv+SfFrqkp

  alTVreYKRDQmE+apJGZEaI5bfqLTr6iLpofwAWD/ADvxy1jdbfJmPvsWzrjECExHccmOOsno6gmE

  lu1R+YBS3P8AIagRIxNdC07ZwMhnKhS3CZe7kfZoSkbCTr3iUotUH+Xx6ALLE+Wa+RfvUVvZNyZ0

  y2m19QqNFeZaT7RBLVHdcXqk3UpP5i8D8gFl+82DbO933/a/d/0/7rsL7PvtdNu/TTZr4b+gDNRW

  KQVICBLLD5SzB13DuX7eLbrW3S3SXyN9Ja7Y05OndSRdey74mX4Dv6bfJo6d4cTdSa7ZnxLBrrDM

  thyUo9i9YMO/+SwhoVIjyEH8q2nGyUR7vh1IbVeXS1es4lr3401n8w75sNzEcVs4loZNZDkKWWSr

  CMjdiwWXCeUuQRa7FvLSkkoPx0LUeFtvy3z4q2Y1+tMeZfQvG+EWsLgV+kJrS1uIUt5LCz2aOTEG

  TaVGfT07dfgOLydkW2TLqaKYpEMUg8fcw3OC4/xtb00Kmx2CqP8AdrcpaJLzzMZzu7GmUfKpaiLq

  Y13sWnHnJtdW5ng9Rj8exp8smrlRMgckttpjtPbd6X2lfUUtokenQBQ5G7Pw2NyTjsMq66jWEFhU

  uwemssuw1NxExzbfjuH3Vme3c0SC6mQC2xvE+S6w2bKioW7OJk+JwK1Tr0lEX2b7MckGbyFkalFo

  f5SAUl9x/kmN43jSbGkXHtWK1urYv6m0RCksy1uLNtiX3D7DjBmZbVf3a6mQDdn6Iu7zh79H5NLS

  q5l1vtZ0xsi2pf6pV6SIlbVEWunUBgU6p53u8JRxtNx+HCaWy3Xz8r92hbC4jeiTW3HT9TetCdND

  /wAAHXe8O5VIus0o4EXbR5BQwINVbKdRsberEpJDTzevc+oaepFoQDrm4RyjmEmuetccYx9OM0k2

  vjkmS06qbKkxyYSlvt/6bPpI/UYC9x7jTLIVzxdKfitJZxeokQ7YycQZtvusEhJI0P1+rzSAxjHe

  L+S8QfocmjUrNvPqJlumVTFIabWqNYOktt5l1Rmgll5kfiA5xOMeSIT1TlD1Q25YvZa5kFhRRX2y

  ONHea7RJS4o0trUnqvQB7ZXEmeIxu+kV7DLeTR8rXkWN7nUbVtq2pMlq10TvRrqRn5AMi/Z2V+xH

  6K9H6g7PvvcbvD7r3Pc7t/8Ayejd8AG2BWIAnUBJBLKGJci8aY9nNWmHaJU1JYM1Qp7OneZUfXTX

  wUk/NJjPj776pzDy3aa3jq0Y5/G3lardXHocibKA4o9xtyJETUj81No1Tr/YOl97VbvHVp/WvXsy

  zjv+M0Cms27fKpibeY0snWoaEq7BOl4kt1S/U6ZH8fAeO/8AoWtHrSMQ9NfFxObN6EnQc5uuQoAK

  SzwjD7Wybs7OlhTbBrTty347bjhbfl9Skmfh5ALpKSSkiLoQCst8Wx65kR5FpAamOxFEqOp0txJM

  jJReHQ9FER+PmAsyLTUBIAAAAAAAAAA6hkxSIgCpANTAyamCp1ANTEDUAANTASRgqQAAAAAAAAAA

  AAHT5isEkCpAAAFSYAAkQDAT5ABigQgkFAAAAAAAAAAAAf/Z

   

  --_007_B43390912B84984F9B057CD738C8214E0D4852DGEGSRV1fwdohasco_

  Content-Type: image/gif; name="image002.gif"

  Content-Description: image002.gif

  Content-Disposition: inline; filename="image002.gif"; size=207;

                  creation-date="Tue, 01 Mar 2011 14:26:41 GMT";

                  modification-date="Tue, 01 Mar 2011 14:26:41 GMT"

  Content-ID: <image002.gif@01CBD82D.7280E950>

  Content-Transfer-Encoding: base64

   

  R0lGODlhEAAPAMQAAOrMcrrv///vugC21P//6tS2AJvf/7rM1HKAAP//1LqeAAC2upvf6gCeuur/

  /9Tf1HLM6pvM6gCAcgCAm9T//5uAAACAAP///wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACH5BAAA

  AAAALAAAAAAQAA8AAAVM4CWOZGmShXGagCUF60goLhOLhaW/cfJUusUh1tLtYCZB5DKDMIcXoHFK

  nVAqqosAQTVapcZBqfXtWsQjQJnKGxXW4dJ23XCUElJrCAA7

   

  --_007_B43390912B84984F9B057CD738C8214E0D4852DGEGSRV1fwdohasco_--

   

  --_008_B43390912B84984F9B057CD738C8214E0D4852DGEGSRV1fwdohasco_

  Content-Type: application/pdf; name=

                 

  "=?windows-1254?Q?PAR=C7A_B=DCLTEN=DD_037=5F2011=5FMichelin_Tigar_Yaz_Last?=

   =?windows-1254?Q?ikleri_Fiyat_D=FCzenlemesi.pdf?="

  Content-Description:

  =?windows-1254?Q?PAR=C7A_B=DCLTEN=DD_037=5F2011=5FMichelin_Tigar_Yaz_Last?=

   =?windows-1254?Q?ikleri_Fiyat_D=FCzenlemesi.pdf?=

  Content-Disposition: attachment; filename=

                 

  "=?windows-1254?Q?PAR=C7A_B=DCLTEN=DD_037=5F2011=5FMichelin_Tigar_Yaz_Last?=

   =?windows-1254?Q?ikleri_Fiyat_D=FCzenlemesi.pdf?="; size=324181;

                  creation-date="Tue, 01 Mar 2011 14:25:40 GMT";

                  modification-date="Tue, 01 Mar 2011 14:22:24 GMT"

  Content-Transfer-Encoding: base64

   

  JVBERi0xLjEKJSDi48/TCjMgMCBvYmoKPDwgL1R5cGUgL1hPYmplY3QKL1N1YnR5cGUgL0ltYWdl

  Ci9XaWR0aCAxNjQ4Ci9IZWlnaHQgMjMzNgovQml0c1BlckNvbXBvbmVudCA4Ci9MZW5ndGggMzIz

  MzcyCi9Db2xvclNwYWNlIC9EZXZpY2VSR0IKL0ZpbHRlciAvRENURGVjb2RlCj4+CnN0cmVhbQr/

  2P/gABBKRklGAAEBAQDIAMgAAP/bAEMABQMEBAQDBQQEBAUFBQYHDAgHBwcHDwsLCQwRDxISEQ8R

  ERMWHBcTFBoVEREYIRgaHR0fHx8TFyIkIh4kHB4fHv/bAEMBBQUFBwYHDggIDh4UERQeHh4eHh4e

  Hh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHv/AABEICSAGcAMAIgAB

  EQECEQH/xAGiAAABBQEBAQEBAQAAAAAAAAAAAQIDBAUGBwgJCgsQAAIBAwMCBAMFBQQEAAABfQEC

  AwAEEQUSITFBBhNRYQcicRQygZGhCCNCscEVUtHwJDNicoIJChYXGBkaJSYnKCkqNDU2Nzg5OkNE

  RUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6g4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqy

  s7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2drh4uPk5ebn6Onq8fLz9PX29/j5+gEAAwEBAQEBAQEB

  AQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoLEQACAQIEBAMEBwUEBAABAncAAQIDEQQFITEGEkFRB2FxEyIygQgU

  QpGhscEJIzNS8BVictEKFiQ04SXxFxgZGiYnKCkqNTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZn

  aGlqc3R1dnd4eXqCg4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS

  09TV1tfY2dri4+Tl5ufo6ery8/T19vf4+fr/3QAEAGf/2gAMAwAAARECEQA/APsGAhgcdKfkjgcm

  oLf+M9cnPHSpwfQU2SIv3MZ+lKf0FHJ64xSkj1pDE/nSY+b6UEnt6elKueMnNAAM9/0pQPypOQfX

  NLn3oAU5pBk9RigEnrQOuMGgBaTtk0poHp2oBCd6M8dKAB1FBJ6AUAJnPSl6jr+NAx1HFHGfagA9

  8GlNJ1o5/GgA60vejj2pKAFyOlFIc44xn9KOaAFxSd/ejA9KX9KAE9sUtHajr+FAAKM+1FHSgA96

  WkooAKKM0daAAe386KDkdKOT3oAOKDRQD70AFH40UnfigBcA4oo/CjpQAdKPpxijrSZH0+tAC0e/

  FAzQeen60AFKaTvQM4xQAZ44FBzRRQAdqPy/CjmigAweoNAo59aWgBKO3pRRn2oAMe1GKO9APPJo

  AKOaKOaAD8PzopaT+dABj8KOKKU+9ACUUUe1ABR16UUZ4zQAUUDp1ooAKKKPpQAfQ0d6TFL+FABz

  Rx9aB9aBxQAd8YooooAMdcikAPJNLRQAhGfX86Mjr60ppOlAB6cUcdxS0UAGemc0g55x+dLRzQAU

  fnRk56UUAHeiiigAAHXFHvRR3oAB0ooooAMUD6YoNFABRgUc4o/CgA7UUmfXv2pc0AAGPag0ZyaW

  gBO1HHSlpKACjHtS0UAFFHeigA5opM/jS5oAKKDSUALRzRRmgBO9LRmkoAU5pMnOP6UtJnFAC4pM

  UZ9qWgAoo/WkoADyaKKM49aAA+9APtQRn1ozjoaACjBzS0ZoASjFHOKKAFpKM80ZxQAoFJ36U

  "

  bu şekilde devam ediyor acaba bu sorunu nasıl çözeriz.

  bu arada kullanıcılarda office 2007 ve 2010 yüklü.

  1 Mart 2011 Salı 15:45

Yanıtlar

 • Merhaba Serkan,

  Gönderen taraftaki mail yazılımı nedir, Thunderbird olabilir mi? Bunun dışında bu maili bozuk alan bilgisayarın bağlı olduğu bir Firewall veya sunucu varsa, yapılandırmasında sorun olabilir.Outlook kendi içerisinde gelen maili bu şekilde dönüştürüp html kodu olarak ekrana getirmiyor normalde.

  Teşekkürler.


  Size yardımcı olabilmişsem mesaj içerisindeki "Yardımcı Olarak Oyla" üçgenine tıklayın.
  1 Mart 2011 Salı 18:34

Tüm Yanıtlar

 • Merhaba Serkan,

  Gönderen taraftaki mail yazılımı nedir, Thunderbird olabilir mi? Bunun dışında bu maili bozuk alan bilgisayarın bağlı olduğu bir Firewall veya sunucu varsa, yapılandırmasında sorun olabilir.Outlook kendi içerisinde gelen maili bu şekilde dönüştürüp html kodu olarak ekrana getirmiyor normalde.

  Teşekkürler.


  Size yardımcı olabilmişsem mesaj içerisindeki "Yardımcı Olarak Oyla" üçgenine tıklayın.
  1 Mart 2011 Salı 18:34
 • Merhaba Tayfun Bey;

  Yazılımı bilmiyorum ama büyük ihtimal outlook kullanılıyor. Bende firewall dan şüphelendim. ama işin ilginc tarafı bunun bazı makinelerde vey bazı zaman aralıklarında olması onu anlayamadım bir türlü????

  2 Mart 2011 Çarşamba 06:33
 • Merhaba,

  Tayfun arkadaşımızın da belirttiği gibi, iletinin bu şekilde bozuk görüntülenmesinin sebebi genelde firewall/antivirus gibi güvenlik yazılımlarıdır. Bunları devre dışı bırakınız. Buna ek olarak, sorunun yaşandığı bilgisayarlarda varsayılan tarayıcıyı Internet Explorer olarak ayarladıktan sonra test ediniz.

  7 Mart 2011 Pazartesi 13:08
  Moderatör