ชื่อที่แสดง วันที่ใช้งานล่าสุด ข้อความ คำตอบ
28 มกราคม 2563 19:56 39,495 19,752
57 นาทีที่ผ่านมา 116,326 48,706
4 สิงหาคม 2562 13:50 32,778 12,565
25 พฤษภาคม 2563 19:03 33,111 11,736
19 เมษายน 2563 15:06 20,045 6,605
53 นาทีที่ผ่านมา 21,462 9,733
21 มีนาคม 2562 13:03 14,569 6,521
สองสามวินาทีที่ผ่านมา 39,823 12,100
1 พฤษภาคม 2563 19:09 18,438 9,609
18 มีนาคม 2557 8:24 20,549 5,734
12 กรกฎาคม 2560 3:41 10,334 6,222
28 เมษายน 2562 3:48 13,854 5,516
4 กุมภาพันธ์ 2559 14:08 19,292 4,652
4 เมษายน 2563 16:36 18,727 7,753
23 กรกฎาคม 2556 10:21 10,301 5,992
17 ตุลาคม 2560 15:03 10,200 5,293
30 พฤษภาคม 2562 12:48 24,268 9,664
11 มีนาคม 2558 4:30 16,169 4,733
23 พฤษภาคม 2563 12:49 35,465 7,533
14 พฤศจิกายน 2560 21:12 22,069 7,249